เรียนภาษาอังกฤษที่ Ability English (Sydney-Melbourne)

สถาบันสอนภาษาอังกฤษที่มุ่งเน้นในการสอนภาษาอังกฤษให้ได้ผลลัพทธ์ที่ดีที่สุด ซึ่งสถาบันได้รวบรวมประสบการณ์โดยที่เราใช้ปัญหาและความต้องการหลักๆ ของนักเรียน 3 เคส ที่พบมากที่สุด นำมาปรับและประยุกต์การเรียนการสอนในคอร์สต่างๆ ของเราให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

นอกจากนั้น เรายังพร้อมไปด้วยอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย ห้องเรียนและบุคลากรผู้สอนที่มีอย่างเพียงพอกับจำนวนของนังเรียนอีกด้วย

*ข้อมูลและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาติดต่อสอบถามเพื่อความถูกต้องอีกครั้ง

AdWise Education.

All Rights Reserved. |  Last Updated: March 2021 

  • Facebook
Copyrights