Who are we

เราเป็นศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากสถาบันการศึกษาชั้นนำในหลายประเทศ ประเทศออสเตรเลีย อังกฤษ แคนาดาสหรัฐอเมริกา และนิวซีแลนด์ 

ให้บริการแนะแนวหลักสูตรที่เหมาะสม และหลากหลายทั้งหลักสูตรภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษา ประกาศนียบัตรระดับวิชาชีพ รวมถึงหลักสูตรในระดับอุดมศึกษา ซึ่งเป็นบริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายกับผู้สมัคร บริการจัดทัศนศึกษาให้กับเยาวชนเป็นกลุ่ม หรือผู้ที่ต้องการที่ต้องการไปสัมมนาพร้อมกับดูงานเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ จัดหาที่พัก รับส่งที่สนามบิน ประกันสุขภาพ จัดหาตั๋วเครื่องบิน ให้ข้อมูลก่อนเดินทาง และบริการให้ความช่วยเหลือจนตลอดหลักสูตร นอกจากแนะแนวการศึกษาต่อแล้วเรายังมีบริการทำวีซ่านักท่องเที่ยวพร้อมตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษอีกด้วย ตอบโจทย์ทั้งนักเรียนและผู้ปกครอง ด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว

Why AdWISE?

ทีมงานของเรา มาจากการรวมตัวกันของผู้เคยไปศึกษาต่อและใช้ชีวิตในต่างประเทศ มีประสบการณ์มากมายที่อยากจะกลับมาบอกเล่าและแบ่งปันให้กับน้อง ๆ ที่อยากไปเรียนต่อ ทั้งเรื่องหลักสูตร สถาบันการศึกษา ตลอดจนเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยในการใช้ชีวิตในต่างแดนได้อย่างมีความสุข และได้ประสบการณ์คุ้มค่าที่สุด 

เราเป็นมืออาชีพด้านแนะแนวการศึกษาและวีซ่า ด้วยประสบการณ์ที่สะสมมานานกว่า 7 ปีที่ประเทศออสเตรเลีย เรามั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าในฐานะที่เราเคยเป็นทั้งนักเรียนในต่างประเทศ ทำให้เราเข้าใจความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครองอย่างแท้จริง เข้าใจปัญหาและให้การบริการที่ตรงจุดอย่างรวดเร็ว และในฐานะที่ทำงานในศูนย์แนะแนว และในสถาบันการศึกษาของต่างประเทศมาเป็นเวลานาน เราจึงเข้าใจขั้นตอน เงื่อนไขในการสมัครเรียน ขั้นตอน พร้อมให้คำแนะนำในหลักสูตรที่หลากหลายได้อย่างเหมาะสม และการให้บริการเรื่องวีซ่าแบบมืออาชีพ 

Our Mission and Philosophy 

ปรัชญาการทำงานของ แอดไวซ์ เอ็ดดูเคชั่น คือ ความจริงใจ ให้บริการเหมือนคนในครอบครัว อยู่เคียงข้างกันไปตั้งแต่ก้าวแรก เริ่มวางแผน จนกระทั่งสำเร็จการศึกษา เรามีความสุขและภูมิใจที่ได้เห็นนักเรียนที่เรียนได้ไปเรียนต่อตามที่ฝันไว้ และได้สำเร็จการศึกษากลับมา เรามีหลักการที่ว่า “แผนการเรียนที่ดีที่สุดของคนหนึ่ง อาจไม่ใช่แผนที่ดีที่สุดสำหรับทุกคน” ดังนั้นเราจึงเอาใจใส่ในการให้ข้อมูลและดำเนินเรื่องอย่างดีที่สุด บนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย ให้ @Wise เป็นเพื่อนวางแผนการเรียนต่อให้กับคุณ "We brighten your future"