เรียนต่อออสเตรเลีย
เรียนต่อแคนาดา
เรียนต่อนิวซีแลนด์
เรียนต่ออังกฤษ
เรียนต่ออเมริกา
Show More

เพิ่มโอกาสในการทำงานสายอาชีพ Sport & Fitness ด้วยหลักสูตรที่เห็นผลที่สถาบันในเครือ ALG

About School:
Australian College of Sport

ACD_Logo_PORTAL_CODES-300x223

4LIFe-College-Logo_PORTAL_codes-300x48

AdWise Education Admin

February 2020

Australian Learning Group (ALG) เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มฝึกอบรมด้านการศึกษาที่มีคุณภาพมานานกว่า 30 ปี มีนักศึกษานานาชาติมากกว่า 2,000 คนต่อปี

 

ALG มีวิทยาเขตใน Sydney (วิทยาเขตหลัก), Melbourne, Brisbane และ Perth 

 

ทีมผู้บริหารของ ALG มีความรู้และประสบการณ์ทางธุรกิจที่แข็งแกร่งในการฝึกอบรมสายอาชีพทั้งในและต่างประเทศ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ALG ได้ขยายช่วงของโปรแกรมและหลักสูตรที่เปิดสอนให้กับนักเรียนอย่างต่อเนื่อง

สถาบันในเครือของ ALG มีดังนี้

 • Australian College of Sport and Fitness International

 • Australian College of Dance

 • 4Life College

Australian College of Sport and Fitness (ACSF)

 

หลักสูตรที่เปิดสอน:

 • Certificate III in Fitness

 • Certificate IV in Fitness

 • Certificate IV in Yoga Teaching 

 • Diploma of Yoga Teaching

 • Diploma of Sports and Recreation Management

 • Certificate IV in Massage Therapy

 • Diploma of Remedial Massage

Australian College of Dance (ACD)

 

หลักสูตรที่เปิดสอน:

 • Certificate III in Assistant Dance Teaching 

 • Certificate IV in Dance Teaching and Management

4Life College

หลักสูตรที่เปิดสอน:

 • Certificate III in Early Childhood Education and Care

 • Diploma in Early Childhood Education and Care

 • Certificate III in Individual Support

 • Certificate IV in Ageing Support

 • Diploma of Mental Health

 • Diploma of Counselling

 • Diploma of Community Services

สอบถามและสมัครเรียน

*ข้อมูลและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาติดต่อสอบถามเพื่อความถูกต้องอีกครั้ง

AdWise Education.

All Rights Reserved. |  Last Updated: April 2021 

© Copyright
 • Facebook