สถาบัน Australian Pacific College (APC) ขยายเวลาโปรโมชั่น StayandSave ลงทะเบียนเรียน 6 เทอม จ่ายเพียงเทอมละ $1,100  ถึง 30 กันยายน 2021

AdWise Education Admin

July 2021

APC StayandSave Extended BANNER.JPG

สถาบัน Australian Pacific College (APC) ขยายเวลาโปรโมชั่น "StayandSave" ลงทะเบียนเรียน 6 เทอม (หรือมากกว่า) จ่ายเพียง $1,100 ต่อเทอม ถึง 30 กันยายน 2021


รายละเอียดโปรโมชั่น:

 

  • ลงทะเบียนเรียน 4 เทอม (หรือมากกว่า) จ่ายเพียง $1,200 ต่อเทอม

  • ลงทะเบียนเรียน 6 เทอม (หรือมากกว่า) จ่ายเพียง $1,100 ต่อเทอม

 

เงื่อนไขโปรโมชั่น:

  1. ใช้ได้สำหรับการลงทะเบียนใหม่และขยายเวลารับสมัครที่ส่งใบสมัครถึงโรงเรียนก่อนวันที่ 30 กันยายน 2021 ทุกวิทยาเขต

  2. สิทธิพิเศษนี้ใช้กับแพ็คเกจ Standard VET เท่านั้น และไม่รวมหลักสูตร Graduate Diploma and Design

  3. ไม่มีค่าธรรมเนียมการสมัครหรือค่าธรรมเนียม CoE

  4. ดูข้อกำหนดและเงื่อนไขในใบปลิวเพิ่มเติม

CLICK FOR EXPAND

APC Stayandsave Extended banner (5)
press to zoom
APC Stayandsave Extended banner (3)
press to zoom
APC Stayandsave Extended banner (4)
press to zoom
APC Standard VET Packages
press to zoom
1/1

MORE COURSES :

About School :

Australian Pacific College APC Logo.png

Australian Pacific College (APC) จดทะเบียนกับทางรัฐบาลของออสเตรเลียสำหรับทางด้านวิชาชีพหลากหลาย เช่น Design, Social Media, Marketing, Leadership & Management, Project Management, Travel & Tourism, Accounting, Business, Human Resources และ TESOL และยังมีโรงเรียนในเครือเดียวกัน English Unlimited (EU) ที่สอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ ทำให้นักเรียนที่เลือกเรียนที่ APC เลือกคอร์สเรียนได้อย่างหลากหลาย