เรียนต่อออสเตรเลีย
เรียนต่อแคนาดา
เรียนต่อนิวซีแลนด์
เรียนต่ออังกฤษ
เรียนต่ออเมริกา
Show More

โปรโมชั่นพิเศษ 2021 เรียน Business & Management, Childcare, Cookery ที่ ASMI Sydney และ Brisbane

About School:
ASMI

สถาบัน Australian Skills Management Institute (ASMI) หลักสูตรคุณภาพที่เปิดสอนในปัจจุบัน ได้แก่ ธุรกิจการศึกษาและการดูแลเด็กปฐมวัย (Early Childhood Education and Care) ความเป็นผู้นำการบริหาร (Leadership & Management) การจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resources) การปฐมพยาบาล (First Aid) และอื่น ๆ

สถาบัน Australian Skills Management Institute (ASMI) ก่อตั้งขึ้นโดยเชฟที่ได้รับรางวัลในปี 2009 และได้ขยายขอบเขตธุรกิจการศึกษาไปสู่อุตสาหกรรมการบริการ ปัจจุบันได้พัฒนาไปสู่องค์กรฝึกอบรมที่ได้รับการจดทะเบียนที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก

สถาบัน ASMI มีหลักสูตรคุณภาพที่หลากหลายตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตร1 (Certificate I) จน ถึงประกาศนียบัตรขั้นสูง (Advanced Diploma)

หลักสูตรคุณภาพที่เปิดสอนในปัจจุบัน ได้แก่ ธุรกิจการศึกษาและการดูแลเด็กปฐมวัย (Early Childhood Education and Care) ความเป็นผู้นำการบริหาร (Leadership & Management) การจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resources) การปฐมพยาบาล (First Aid) และอื่น ๆ

AdWise Education Admin

January 2021

Special, International Student Terms & Fees  2021, Sydney Campus ดาวน์โหลดเอกสารทางเมนูขวามือ

Course Package Special

Special, International Student Terms & Fees  2021, Brisbane Campus

Course Package Special

Intakes 2021

*ข้อมูลและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาติดต่อสอบถามเพื่อความถูกต้องอีกครั้ง

AdWise Education.

All Rights Reserved. |  Last Updated: January 2021 

  • Facebook