โปรโมชั่นพิเศษ 2021 เรียน Business & Management, Childcare, Cookery ที่ ASMI Sydney และ Brisbane

AdWise Education Admin

January 2021

Business Woman

สถาบัน Australian Skills Management Institute (ASMI) ก่อตั้งขึ้นโดยเชฟที่ได้รับรางวัลในปี 2009 และได้ขยายขอบเขตธุรกิจการศึกษาไปสู่อุตสาหกรรมการบริการ ปัจจุบันได้พัฒนาไปสู่องค์กรฝึกอบรมที่ได้รับการจดทะเบียนที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก

สถาบัน ASMI มีหลักสูตรคุณภาพที่หลากหลายตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตร1 (Certificate I) จน ถึงประกาศนียบัตรขั้นสูง (Advanced Diploma)

หลักสูตรคุณภาพที่เปิดสอนในปัจจุบัน ได้แก่ ธุรกิจการศึกษาและการดูแลเด็กปฐมวัย (Early Childhood Education and Care) ความเป็นผู้นำการบริหาร (Leadership & Management) การจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resources) การปฐมพยาบาล (First Aid) และอื่น ๆ

ASMI CAMPUS.JPG

Special, International Student Terms & Fees  2021, Sydney Campus 

ASMI sydney CAMPUS promotion 2021.JPG

Course Package Special

ASMI sydney CAMPUS promotion 2021_2.JPG

Special, International Student Terms & Fees  2021, Brisbane Campus

ASMI Brisbane CAMPUS promotion 2021.JPG
ASMI Brisbane CAMPUS promotion 2021_2.JP

Course Package Special

ASMI Brisbane CAMPUS promotion 2021_1.JP

Intakes 2021

ASMI Brisbane CAMPUS promotion 2021_3.JP

Related Links :

About School:

ASMI

สถาบัน Australian Skills Management Institute (ASMI) หลักสูตรคุณภาพที่เปิดสอนในปัจจุบัน ได้แก่ ธุรกิจการศึกษาและการดูแลเด็กปฐมวัย (Early Childhood Education and Care) ความเป็นผู้นำการบริหาร (Leadership & Management) การจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resources) การปฐมพยาบาล (First Aid) และอื่น ๆ