เตรียมความพร้อมสู่ระดับปริญญาด้วยพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ดีกับ สถาบัน Aspire Institute

AdWise Education Admin

March 2021

ASPIRE INSTITUTE Manly.JPG

Aspire Institute เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี ที่สามารถลงเรียนได้ทั้งหลักสูตร หรือหากต้องการศึกษาต่อ ก็สามารถเลือกใช้วุฒิการศึกษาจากที่นี่ เป็นเส้นทาง (Pathway) ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หรือหลักสูตรอื่น ๆ เช่น ที่วิทยาลัยการจัดการนานาชาติซิดนีย์  International College of Management, Sydney (ICMS) หรือเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของออสเตรเลียที่ Aspire มีความร่วมมือด้วย

aspire Pathway1.JPG

Aspire Institute Fees:

  • Foundation Program $12,000 (คอร์ส) 

- ระยะเวลา 8 เดือน
- ราคารวม $24,000

  • Diploma Programs $3,650 / วิชา

- ระยะเวลา 8-12 เดือน
- ราคารวม $29,200 (Diploma of Property Management $28,000)

  • Postgraduate Qualifying Program

- ระยะเวลา 18 สัปดาห์
- ราคารวม $11,800

  • English Programs $450 / สัปดาห์

- ระยะเวลา 6-36 สัปดาห์

aspire Pathway2.JPG

Related Links :

About School :

ASPIRE INSTITUTE LOGO.JPG