เรียนภาษาอังกฤษที่ Bridge Business College

Bridge Business College

ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซิดนีย์ ปัจจุบันมีนักศึกษามาจาก 60 ประเทศในทวีปเอเชีย, ยุโรป, แปซิฟิก, ตะวันออกกลางและอเมริกาใต้ สถาบันเปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปซึ่งได้รับการรับรองโดยศูนย์รับรองการสอนภาษาอังกฤษแห่งชาติ (National ELICOS Accreditation) 

นอกจากนี้ สถาบันยังเปิดหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรและอนุปริญญาสาขาธุรกิจ การตลาด การบัญชี การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และการท่องเที่ยวอีกด้วย

สถาบัน Bridge Business College ของเรามุ่งเน้นพัฒนาทั้งบุคลากรและหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้นักเรียนของเราได้บรรลุผลลัพท์สูงสุด

*ข้อมูลและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาติดต่อสอบถามเพื่อความถูกต้องอีกครั้ง

AdWise Education.

All Rights Reserved. |  Last Updated: April 2021 

© Copyright
  • Facebook