เรียนต่อออสเตรเลีย
เรียนต่อแคนาดา
เรียนต่อนิวซีแลนด์
เรียนต่ออังกฤษ
เรียนต่ออเมริกา
Show More

เรียนภาษาและเตรียมสอบ IELTS กับสถาบัน Campbell Institute NZ

About School:
Campbell Institute

Campbell Institute เป็นหนึ่งในสถาบันสอนภาษาอังกฤษชั้นนำของนิวซีแลนด์ เปิดสอนหลักสูตรยอดนิยม ได้แก่ General English (ภาษาอังกฤษทั่วไป) และ Exam Preparation (การเตรียมสอบต่างๆ) เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

AdWise Education Admin

February 2020

Campbell Institute เป็นหนึ่งในสถาบันสอนภาษาอังกฤษชั้นนำของนิวซีแลนด์ สถาบัน Campbell มีวิทยาเขตตั้งอยู่ในตัวเมือง Wellington และชุมชนริมชายหาดของฝั่งตะวันออกของเมือง Auckland

 

หลักสูตรยอดนิยมของสถาบัน Campbell ได้แก่ General English (ภาษาอังกฤษทั่วไป) และ Exam Preparation (การเตรียมสอบต่างๆ) เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่ต้องการศึกาาต่อในระดับมหาวิทยาลัย อย่างที่รู้จักกันดีในหลักสูตร Internship, Volunteer และ Sports

รายละเอียดโปรโมชั่น:

Full-time

  • ลงทะเบียนเรียน 1-19 สัปดาห์ ราคา $320/สัปดาห์

  • ลงทะเบียนเรียน 20 สัปดาห์ขึ้นไป ราคา $290/สัปดาห์

 

Part-time Morning

  • 15 ชั่วโมง+3 ชั่วโมงในช่วงกลางวัน

  • ลงทะเบียนเรียน 1 สัปดาห์ขึ้นไป ราคา $270/สัปดาห์

Courses and Program:

สอบถามและสมัครเรียน

*ข้อมูลและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาติดต่อสอบถามเพื่อความถูกต้องอีกครั้ง

AdWise Education.

All Rights Reserved. |  Last Updated: February 2020 

  • Facebook