*** ข้อมูลและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาติดต่อสอบถามข้อมูลเพื่อความถูกต้องอีกครั้ง ***

AdWiSE Education Co., Ltd.

อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 ห้อง C302 ชั้น 3 อาคาร C

(ตรงข้าม WE Tutorial School by The Brain) 

เลขที่ 34 ถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพ 10400

Tel : 02-644-5777 , 086-400-4350 , 086-367-4297 

QR Code Adwise.png

 Copyright © 2019 AdWise Education. All Rights Reserved.

Last Updated: October 2019  

Adwise Education, ทำวีซ่า, เรียนต่อต่างประเทศ, เรียนต่อออสเตรเลีย, เรียนต่อต่างประเทศไม่แพง, เรียนต่อต่างประเทศต้องสอบอะไรบ้าง, ค่าใช้จ่ายเรียนต่อต่างประเทศ, แนะแนวเรียนต่อต่างประเทศ, เรียนต่อออส, เรียนซัมเมอร์ออส, เรียนภาษาออสเตรเลีย, เรียนต่อนิวซีแลนด์, เรียนต่ออเมริกา, เรียนต่อแคนาดา, เรียนต่ออังกฤษ, เรียนเชฟ, บาริสต้า, ทำงานระหว่างเรียน, วีซ่าออสเตรเลีย, วีซ่าอังกฤษ, วีซ่าแคนาดา, วีซ่านิวซีแลนด์, เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์, เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์, เอเจนซี่, รีวิวเรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์, เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์

เรียนต่อออสเตรเลีย
เรียนต่อแคนาดา
เรียนต่อนิวซีแลนด์
เรียนต่ออังกฤษ
เรียนต่ออเมริกา
Show More
ทำไมต้องเรียนที่ Australia?

ในออสเตรเลีย นักเรียนมีอิสระที่จะเลือกเส้นทางการศึกษาที่เหมาะกับเป้าหมายของตนเอง มีหลักสูตรหลากหลายให้นักเรียนเลือก ไม่ว่านักเรียนจะเลือกเรียนหลักสูตรใด นักเรียนก็จะได้รับประสบการณ์การศึกษาที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะ การศึกษาในออสเตรเลียจะช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ นักเรียนจะได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม ได้ฝึกสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับผู้อื่น ซึ่งนักเรียนสามรถนำไปปฏิบัติใช้ได้จริง และพัฒนาความสามารถที่นักเรียนจำเป็นต้องมีเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จในระดับโลก

ที่สำคัญที่สุด นักเรียนจะได้เรียนรู้ถึงการใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของตัวเอง ครูผู้สอนจะสนับสนุนให้นักเรียนคิดหาวิธีแก้ปัญหาที่เกิดในชีวิตจริงที่ไม่ซ้ำใครและนำไปปฏิบัติได้จริง เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว วุฒิการศึกษาที่ได้รับจะช่วยให้นักเรียนเป็นที่ต้องการของบริษัท ทั้งในออสเตรเลียและต่างประเทศ

ระบบการศึกษาของออสเตรเลียมีชื่อเสียงโด่งดังในระดับนานาชาติ และเป็นที่รู้จักดีในด้าโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและการ พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆทางนโยบายการศึกษา มีประเทศอื่นหลายประเทศที่ต้องการจะปรับปรุงระบบการศึกษาของตนมาขอคำปรึกษาจากออสเตรเลีย

ออสเตรเลียเป็นหนึ่งในประเทศที่น่าอยู่ที่สุดในโลก เป็นประเทศเกิดใหม่ที่มีความเป็นมิตรและเต็มไปด้วยชีวิตชีวา เป็นที่ที่นักศึกษาจะสามารถใช้ชีวิต ศึกษาหาความรู้ และ เรียนรู้เติบโตได้อย่างลงตัว หากนักเรียนต้องการการศึกษาที่มีคุณภาพและมีไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่ดี ออสเตรเลียคือคำตอบที่เหมาะสม