เรียนต่อออสเตรเลีย
เรียนต่อแคนาดา
เรียนต่อนิวซีแลนด์
เรียนต่ออังกฤษ
เรียนต่ออเมริกา
Show More
ทำไมต้องเรียนที่ Australia?

ในออสเตรเลีย นักเรียนมีอิสระที่จะเลือกเส้นทางการศึกษาที่เหมาะกับเป้าหมายของตนเอง มีหลักสูตรหลากหลายให้นักเรียนเลือก ไม่ว่านักเรียนจะเลือกเรียนหลักสูตรใด นักเรียนก็จะได้รับประสบการณ์การศึกษาที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะ การศึกษาในออสเตรเลียจะช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ นักเรียนจะได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม ได้ฝึกสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับผู้อื่น ซึ่งนักเรียนสามรถนำไปปฏิบัติใช้ได้จริง และพัฒนาความสามารถที่นักเรียนจำเป็นต้องมีเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จในระดับโลก

ที่สำคัญที่สุด นักเรียนจะได้เรียนรู้ถึงการใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของตัวเอง ครูผู้สอนจะสนับสนุนให้นักเรียนคิดหาวิธีแก้ปัญหาที่เกิดในชีวิตจริงที่ไม่ซ้ำใครและนำไปปฏิบัติได้จริง เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว วุฒิการศึกษาที่ได้รับจะช่วยให้นักเรียนเป็นที่ต้องการของบริษัท ทั้งในออสเตรเลียและต่างประเทศ

ระบบการศึกษาของออสเตรเลียมีชื่อเสียงโด่งดังในระดับนานาชาติ และเป็นที่รู้จักดีในด้าโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและการ พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆทางนโยบายการศึกษา มีประเทศอื่นหลายประเทศที่ต้องการจะปรับปรุงระบบการศึกษาของตนมาขอคำปรึกษาจากออสเตรเลีย

ออสเตรเลียเป็นหนึ่งในประเทศที่น่าอยู่ที่สุดในโลก เป็นประเทศเกิดใหม่ที่มีความเป็นมิตรและเต็มไปด้วยชีวิตชีวา เป็นที่ที่นักศึกษาจะสามารถใช้ชีวิต ศึกษาหาความรู้ และ เรียนรู้เติบโตได้อย่างลงตัว หากนักเรียนต้องการการศึกษาที่มีคุณภาพและมีไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่ดี ออสเตรเลียคือคำตอบที่เหมาะสม

*ข้อมูลและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาติดต่อสอบถามเพื่อความถูกต้องอีกครั้ง

AdWise Education.

All Rights Reserved. |  Last Updated: February 2020 

  • Facebook