ขยายเวลาโปรโมชั่นเรียนหลักสูตร General English และ Business English จากสถาบัน ELC-SELC Career College ลงทะเบียนวันนี้- 31 กค. 2021

AdWise Education Admin

July 2021

เตรียมความพร้อมสู่การศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ด้วยหลักสูตรภาษาอังกฤษจากสถาบัน English Language company (ELC) Sydney, Australia สถาบันที่เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษที่เป็นเอกลักษณ์ ช่วยให้นักเรียนสามารถปรับหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการและความสนใจ เลือกโปรแกรมการศึกษาหลักตามเป้าหมาย และ Focus Module พิเศษ ตามความต้องการของนักเรียนแต่ละคน

ราคาโปรโมชั่น:

ELC DAY TIME.png
ELC EVENING.png
SELC 31 JUL 21.png

ELC Programs:

 • General English

 • General + Business English

 • English for Academic Purposes

 • IELTS Exam Preparation

 • Cambridge Exam Preparation

 • Junior Program

SELC Career College Programs:

Vocational Courses

 • Business & Management Courses

  • Certificate III in Business Administration

  • Diploma of Business

 

 • Leadership & Management Courses

  • ​Certificate IV in Leadership and Management

  • Diploma of Leadership and Management

  • Advanced Diploma of Leadership and Management

 

 • Project Management Courses

  • Certificate IV in Project Management Practice

  • Diploma of Project Management

  • Advanced Diploma of Program Management

 

 • Early Childhood Education & Care Courses

  • Early Childhood Education & Care

  • Diploma of Early Childhood Education & Care

 • Sport & Fitness Courses

  • Certificate III in Fitness

  • Certificate IV in Fitness

Related Links :

About School :

ELC SELC LOGO.JPG