GREENWICH English College Best Price Guarantee 2021 เรียนภาษาเริ่มต้น $255 / สัปดาห์

AdWise Education Admin

February 2021

Greenwich English College Best Price 202

โปรโมชั่นใหม่ Best Price Guaranteed จากสถาบัน Greenwich English College เรียนภาษาอังกฤษเริ่มต้นสัปดาห์ละ $255


โปรโมชั่นนี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีแผนไปเรียนต่อออสเตรเลียอย่างแน่นอน สามารถชำระค่าเล่าเรียน ดำเนินการยื่นขอวีซ่าไว้รอ เมื่อเปิดประเทศแล้วสามารถบินไปและเริ่มเรียนได้เลย

 

หาก ณ วันเปิดเทอม ค่าเรียนถูกลงกว่าเดิม โรงเรียนจะคิดคำนวนราคาให้นักเรียนที่จ่ายเงิน Best Price Guaranteed ให้ใหม่ เป็นราคาที่ดีที่สุด ส่วนต่างของค่าเรียนที่จ่ายไป โรงเรียนจะคำนวนแล้วเพิ่มจำนวนสัปดาห์เรียนให้ตามเงินที่คำนวนใหม่

 

รายะเอียดโปรโมชั่น : 


Day Course (Mon-Fri / 9.00 am.-3.00 pm.)

  • 1-23 สัปดาห์ ราคาพิเศษสัปดาห์ละ $255

  • 24 สัปดาห์ขึ้นไป ราคาพิเศษสัปดาห์ละ $245

 

Evening Course (Mon-Fri / 4.30 pm.-9.00 pm.)

  • ราคาพิเศษสัปดาห์ละ $215 (จากราคาปกติ สัปดาห์ละ $235)

  • พิเศษ รับสิทธิ์เรียนออนไลน์ฟรี 4 สัปดาห์ มูลค่า $520 ทุกโปรแกรม

Greenwich English College Best Price 202

โปรโมชั่นพิเศษสำหรับนักเรียนไทยที่ต้องการต่อวีซ่า กับ Special Onshore Pricing คอร์สเวลาปกติและเวลาค่ำ ราคาพิเศษ $190 / สัปดาห์
ค่าเอกสารและอุปกรณ์การเรียน $50 (printed version) ราคาพิเศษนี้ถึง ธันวาคม 2021

Onshore Greenwich English College Best P

GREENWICH Management College (VET) ทุกคอร์ส ทุกช่วงเวลา  (CERT II | CERT III | CERT IV | DIPLOMA | ADV. DIPLOMA)
ราคาพิเศษเทอมละ $750 (Full enrolment) ผ่อนชำระได้

VET Greenwich English College Best Price

About School :

Green.jpg

Greenwich English College ก้าวแรกที่จะสานฝันของคุณให้เป็นจริงเป็นสถาบันการเรียนภาษาอังกฤษที่จะทำให้ชีวิตของคุณมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในการใช้ภาษาอังกฤษ

Greenwich English College มี 2 วิทยาเขตให้คุณสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนได้ ทั้งใน Sydney และ Melbourne  สถาบันเปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถที่จะลงทะเบียนเรียนได้ทั้ง 2 วิทยาเขตในช่วงระยะเวลาการลงทะเบียนครั้งเดียวกัน และทั้งสองวิทยาเขตนั้นตั้งอยู่ใจกลางเมืองย่านธุรกิจ CBD ซึ่งการคมนาคมสะดวกสบายทั้งการโดยสารรถไฟ รถประจำทางและรถรางฟรีในเขตเมืองเมลเบิร์น