Greenwich College เสนอโปรโมชั่นใหม่ สำหรับคอร์สเรียนภาษาอังกฤษช่วงเวลากลางวัน เริ่มต้น $240 / สัปดาห์
About School:
GREENWICH ENGLISH COLLEGE

Greenwich College ก้าวแรกที่จะสานฝันของคุณให้เป็นจริงเป็นสถาบันการเรียนภาษาอังกฤษที่จะทำให้ชีวิตของคุณมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในการใช้ภาษาอังกฤษ Greenwich College มี 2 วิทยาเขตให้คุณสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนได้ ทั้งใน Sydeny และ Melbourne สถาบันเปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถที่จะลงทะเบียนเรียนได้ทั้ง 2 วิทยาเขตในช่วงระยะเวลาการลงทะเบียนครั้งเดียวกัน และทั้งสองวิทยาเขตนั้นตั้งอยู่ใจกลางเมืองย่านธุรกิจ CBD ซึ่งการคมนาคมสะดวกสบายทั้งการโดยสารรถไฟ รถประจำทางและรถรางฟรีในเขตเมืองเมลเบิร์น

AdWise Education Admin

July 2019

Greenwich College ก้าวแรกที่จะสานฝันของคุณให้เป็นจริงเป็นสถาบันการเรียนภาษาอังกฤษที่จะทำให้ชีวิตของคุณมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในการใช้ภาษาอังกฤษ

Greenwich College เสนอโปรโมชั่นใหม่ สำหรับคอร์สเรียนภาษาอังกฤษช่วงเวลากลางวันและรอบค่ำ ทั้ง Sydney และ Melbourne

รายละเอียดโปรโมชั่น รอบเช้า Sydney:

  • แพคเกจเรียน 1-24 สัปดาห์ ราคา $250 / สัปดาห์

  • แพคเกจเรียน 24 สัปดาห์ขึ้นไป ราคา $240 / สัปดาห์

รายละเอียดโปรโมชั่น รอบค่ำ Sydney:

 

  • ทุกแพคเกจเรียน ราคา $230 / สัปดาห์

Sydney Promotion:

Greenwich003.JPG
Greenwich002.JPG
Greenwich005.JPG

Melbourne Promotion:

Greenwich006.JPG

สอบถามเพิ่มเติมและสมัครเรียน

QR Code Adwise.png