top of page

โปรโมชั่นเรียนภาษาอังกฤษและหลักสูตร Management ที่สถาบัน Greenwich ออสเตรเลีย ลงทะเบียนวันนี้-31 มี.ค. เริ่มเรียนภายในปี 2022

AdWise Education Admin

January 2022

Greenwich Price List 2022.JPG

รายละเอียดโปรโมชั่น English Language Course รอบเช้า :

 

  • แพคเกจเรียน 1-23 สัปดาห์ ราคา $255 / สัปดาห์

  • แพคเกจเรียน 24 สัปดาห์ขึ้นไป ราคา $245 / สัปดาห์​

รายละเอียดโปรโมชั่น English Language Course รอบค่ำ :

 

  • ทุกแพคเกจเรียน ราคา $215 / สัปดาห์​

  • หลักสูตรวิชาชีพ VET Program ทุกหลักสูตร $750 / Term ($3,750/หลักสูตร Certificate IV), ($4,500/หลังสูตร Diploma-Adv. Diploma)

Greenwich VET Program.JPG

About School :

Green.jpg
Greenwich Managmenty College LOGO.png
bottom of page