โปรโมชั่นเรียนภาษาอังกฤษและหลักสูตร Management จากสถาบัน Greenwich ออสเตรเลีย ลงทะเบียนเรียนวันนี้- 31 ธ.ค. 2022

AdWise Education Admin

18 July 2022

Greenwich English College SYD-MEL Promotion July-Sept 2022.png
Greenwich English College SYD-MEL Promotion July-Sept 2022-2.PNG
Greenwich English College BIS Promotion July-Sept 2022.PNG
Greenwich English College BIS Promotion July-Sept 2022-2.PNG

Greenwich English College

รายละเอียดโปรโมชั่นภาษาอังกฤษ Sydney-Melbourne Campus

 • Day Course (Mon-Fri)

  • 9.00 am. - 3.00 pm.

   • 1-23 Weeks = $270 / week

   • 24+ Weeks = $265 / week

 • Evening Course (Mon-Fri)

  • 4.30 pm. - 9.00 pm.

   • $215 / week (All durations)

รายละเอียดโปรโมชั่นภาษาอังกฤษ Brisbane Campus

 • Day Course (Mon-Fri)

  • 9.00 am. - 3.00 pm.

   • 1-23 Weeks = $245 / week

   • 24+ Weeks = $240 / week

 • Evening Course (Mon-Fri)

  • 4.30 pm. - 9.00 pm.

   • $210 / week (All durations)

เงื่อนไขโปรโมชั่น

 

 • ลงทะเบียนวันนี้ - 31 ธ.ค. 2022

 • ราคาโปรโมชั่นไม่รวมค่าธรรมเนียมต่างๆ

 • ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนได้รับการยกเว้นเมื่อลงเรียน 24 สัปดาห์ขึ้นไป

Greenwich Management College


รายละเอียดโปรโมชั่นหลักสูตร Management (Learning)

 

 • $7,200 / หลักสูตร ลงทะเบียนภายในปี 2022

 • $9,000 สำหรับแคมปัส Sydney / Melbourne ลงทะเบียนภายในปี 2023

 • $7,500 สำหรับแคมปัส Brisbane ลงทะเบียนภายใน ก.ค. 2023

รายละเอียดหลักสูตร


BSB80120 | GRADUATE DIPLOMA OF MANAGEMENT (LEARNING) COURSE OUTCOMES

 • Building & Leading Effective Teams

 • Planning & Managing Operations

 • Managing Workplace Relationships & HR Functions

 • Understanding & Interpreting Legislative Requirements

 • Sourcing & Applying Information

 • Engaging a Range of Stakeholders

 • Coordinating Promotional Activities

  • 52 weeks, 20 Hrs / week

 

Career Oppertunities:

 • Line/Senior Manager

 • Learning & Development manager

 • Head of a Department

 • Human Resource Practitioner

 • RTO Manager / Education Advisor

 

VET Course Promotion (Certificate II-Graduate Diploma)

Greenwich VET Promotion Price 2022.png
Greenwich Graduate Diploma pathways.JPG