หลักสูตรบริหาร Business, Marketing, Project Management ราคาพิเศษ ที่สถาบัน Greenwich Management ออสเตรเลีย ลงทะเบียนวันนี้ - 31 ธค. 2022

AdWise Education Admin

17 October 2022

GMC PRICE LIST 2022 ONSHORE-OFFSHORE.JPG
GMC PRICE LIST 2022 ONSHORE-OFFSHORE 2.JPG

VOCATIONAL COURSES

 • Sydney & Melbourne

 

 • Certificate II: $3,000
 • Certificate IV: $5,000

 • Diploma: $6,000

 • Advanced Diploma: $6,400

 • Graduate Diploma: $7,200*

 • Brisbane & Gold Coast

  • Certificate II: $2,700

  • Certificate IV: $4,500

  • Diploma: $5,400

  • Advanced Diploma: $5,550

  • Graduate Diploma: $7,200*

หลักสูตร

 

 • Management Courses

 • Certificate II in Workplace Skills (BSB20120)

 • Certificate IV in Business (BSB40120)

 • Certificate IV in Marketing and Communication (BSB40820)

 • Certificate IV in Leadership and Management (BSB40520)

 • Certificate IV in Project Management Practice (BSB40920)

 • Diploma of Business (BSB50120) | Digital Transformation

 • Diploma of Marketing and Communication (BSB50620)

 • Diploma of Leadership and Management (BSB50420)

 • Diploma of Project Management (BSB50820)

 • Advanced Diploma of Program Management (BSB60720)

 • Advanced Diploma of Leadership and Management (BSB60420)

 • Graduate Diploma of Management (Learning) | BSB80120