เรียนภาษาและได้ประสบการณ์ทำงานอาสา กับโปรแกรมใหม่จาก International House (IH) Byron Bay , Australia

AdWise Education Admin

July 2021

IH-English-Volunteer-Byron-Bay Banner.JPG

IH English เสนอโปรแกรมใหม่ English + Volunteer ที่นักเรียนจะได้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สังคม ซึ่งนักเรียนจะได้รับทั้งประสบการณ์ ได้ฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์ต่างๆซึ่งช่วยเพิ่มพูนทักษะด้านการสื่อสาร และได้รับจดหมายรับรอง (Reference Letter) ซึ่งเป็นประโยชน์ในการนำไปประกอบใน CV ได้ด้วย

ตัวอย่างงานอาสาในโปรแกรม:

  • Tourism and Aboriginal Culture

  • Marine Life Protection

  • Permaculture

  • Social Work

  • Animal Welfare

IH-English-Volunteer-Byron-Bay Job list.JPG

รายละเอียดและเงื่อนไขของการสมัครโปรแกรม:

  • Promotion มีเฉพาะที่ IH Byron Bay (semi intensive) เท่านั้น

  • ราคา Onshore: $185/week, No Enrolment & Material Fee

  • ราคา Offshore: $200/week + Enrolment Fee, No Material Fee

หมายเหตุ:

  • งานอาสาทั้งหมด ไม่มีค่าตอบแทน

  • Level ภาษาของผู้สมัครและระยะเวลาการทำงานจะแตกต่างกันไปในแต่ละโครงการอาสาสมัคร

Related Links :

About School :

ih-logo-2021.jpg

International House (IH) เป็นกลุ่มโรงเรียนสอนภาษาที่มีประวัติยาวนานและมีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โรงเรียนก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในปี 1953 เรามีโรงเรียนภาษาในเครือกว่า 160 โรงเรียน ในกว่า 50 ประเทศ โดยโรงเรียนในเครือเปิดสอนทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาสเปน ภาษาเยอรมัน ภาษาฝรั่งเศส และภาษาอื่นๆอีกมากมาย