โปรโมชั่นเรียนภาษาอังกฤษ GE, EAP และ IELTS ราคาพิเศษจากสถาบัน IH ออสเตรเลีย ลงทะเบียนเรียนวันนี้-31 ธ.ค.2022

AdWise Education Admin

14 July 2022

IH Sydney ELICOS ONSHORE & OFFSHORE COURSE PRICES July-Dec 2022-1.png
IH Sydney ELICOS ONSHORE & OFFSHORE COURSE PRICES July-Dec 2022-2.png

รายละเอียดโปรโมชั่น


ELICOS
 

SEMI-INTENSIVE 20 Hrs

 • General English

 • IELTS Preparation (EAP)

 • Speaking & Pronunciation

 • Cambridge Exam Preparation* (CPE Preparation morning only)

 • Condensed English (Only at IH Sydney City, IH Melbourne and IH Gold Coast)  

  • Mon-Fri | 8.00 am -12.15 pm or 5.00 am- 9.15 pm Mon&Tue | 8.00 am - 5.00 pm

  • Wed | 8.00 am -12.15 pm

 • Price start $225 / week

 

INTENSIVE 23 HRs.

 

 • General English

 • Cambridge Exam Preparation (Only at IH Bondi, IH Melbourne, IH Gold Coast and IH Byron Bay) 

 • EAP (IELTS Preparation)

 • English for Health Professionals (Only at IH Sydney City)

  • Mon-Fri | 8.00 am -12.15 pm + 2 days, 1.5 Hrs each

 • Price start $240 / week

 

PART TIME (4,12 or 16/ week of the Semi-Intensive courses)

 

 • $100 / week (4 Hrs.)

 • $170 / week (12 Hrs.)

 • $220 / week (16 Hrs.)

 

หมายเหตุ

 • Part time 12 Hours and 16 Hours in Darwin only available in the morning

IH Sydney Teacher Training COURSE PRICES July-Dec 2022.png

About School :

ih-logo-2021.jpg