โปรโมชั่นค่าเรียนภาษาอังกฤษ $260 / week จาก ILSC-GREYSTONEทุกแคมปัส ฟรีค่าสมัคร* ลงทะเบียนวันนี้-31 ม.ค. เริ่มเรียนได้ภายในปี 2022-2023

AdWise Education Admin

January 2022

ilsc-greystone canada pricing 2022.JPG
ilsc-greystone australia pricing 2022.JPG

รายละเอียดโปรโมชั่น :


ILSC AUSTRALIA

  • ค่าเรียนภาษาอังกฤษ นักเรียนจากประเทศไทย (Offshore) $260/week ทุกแคมปัส พร้อมฟรีค่าสมัคร เมื่อสมัครเรียนตั้งแต่ 24 สัปดาห์ขึ้นไป

  • ค่าเรียนภาษาอังกฤษ นักเรียนไทยในออสเตรเลีย (Onshore) $190/week ทุกแคมปัส พร้อมฟรีค่าสมัคร *สมัครเรียนภายในมกราคม 2022

 

GREYSTONE COLLEGE AUSTRALIA

  • Certificates and Diplomas (VET) หลักสูตรใหม่ที่น่าสนใจมากมาย พร้อมค่าเรียนสุดพิเศษสำหรับนักเรียน onshore และ offshore

 
ILSC CANADA


ส่วนลดค่าเรียนสูงสุด30%


GREYSTONE COLLEGE CANADA

  • ค่าเรียนสุดพิเศษสำหรับหลักสูตร Diploma (Study and Work) ทั้ง Business, Hospitality และ Digital Marketing 

สำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆในปี 2022 เช่น ค่าที่พัก สามารถตรวจสอบได้ที่ https://www.ilsc.com/language-schools/price-list/online

เงื่อนไขและข้อกำหนด :

  • สามารถรวมหลักสูตรจากวิทยาลัย Greystone กับ ILSC Full-Time Intensive of Full-Time สำหรับระยะเวลาการศึกษารวม 24+ สัปดาห์ได้เพื่อประหยัดค่าเล่าเรียนที่ ILSC :

    • หากระยะเวลาการศึกษารวมทั้งหมด คือ 24-35 สัปดาห์ ชำระค่าธรรมเนียม 24-35 สัปดาห์สำหรับสัปดาห์การศึกษา ILSC (ไม่รวม co-op weeks) 

    • หากระยะเวลาการศึกษารวมทั้งหมด  คือ 36+ สัปดาห์ ให้ชำระค่าธรรมเนียม 36+ สัปดาห์ ที่ ILSC (ไม่รวม co-op weeks)

About School :

CANADA

ILSC & Greystone

AUSTRALIA

ILSC & Greystone