โปรโมชั่นเรียนภาษาอังกฤษจากสถาบัน ILSC-GREYSTONE ลงทะเบียนวันนี้-30 มิ.ย. เริ่มเรียนได้ภายในปี 2022 และ 2023

AdWise Education Admin

April 2022

ILSC canada banner.png

เงื่อนไขโปรโมชั่น

ILSC AUSTRALIA

 • ค่าเล่าเรียนช่วงเช้า Full time Morning (Mon to Fri | 8:30am - 1:00pm)

 • $290/week สำหรับทุกเมือง (Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide)

 • ค่าเล่าเรียนช่วงบ่าย Full time Afternoon (Mon to Fri | 1:15pm - 5:15pm)

 • เพียง $230/week สำหรับ Sydney, Melbourne และเพียง $210/week สำหรับ Brisbane, Adelaide *เริ่ม 18 July 2022

 • ค่าเล่าเรียนช่วงเช้า Full time Evening (Mon to Fri | 5:30pm - 9:30pm)

 • เพียง $250/week สำหรับ Sydney, Melbourne และเพียง $230/week สำหรับ Brisbane, Adelaide

** ค่าสมัครเรียน $230 สำหรับทุกใบสมัครภาษาอังกฤษ

GREYSTONE COLLEGE AUSTRALIA

 

 • ค่าเล่าเรียนอัตราพิเศษ พร้อมฟรีค่าสมัครและค่าอุปกรณ์การเรียนการสอน

ILSC CANADA

 

 • ส่วนลดค่าเล่าเรียนภาษาอังกฤษถึง 30% จากราคาเต็ม

 
GREYSTONE COLLEGE CANADA


ค่าเล่าเรียนอัตราพิเศษ และตารางเวลาเรียนใหม่ Afternoon ในบางหลักสูตร

 • ราคาโปรโมชั่นใช้ได้ตั้งแต่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2022

 • ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 

 • เริ่มต้นเรียนได้ในปี 2022 และ 2023

พิเศษ ELS Educational Services (ELS) ลด 50% สำหรับค่าธรรมเนียมนักเรียนสำหรับปี 2022:

 

 • ค่าธรรมเนียมวัสดุและเทคโนโลยี (ต่อหลักสูตร 4 สัปดาห์) – $55 (เดิม $110)

 • ค่าธรรมเนียมสิ่งอำนวยความสะดวก (ต่อหลักสูตร 4 สัปดาห์) – $30 เดิม ($60)

 

เพื่อให้มีสิทธิ์ได้รับส่วนลดนี้ ELS จะต้องได้รับใบสมัครระหว่างวันที่ 1 เมษายน -30 มิถุนายน 2022 และนักเรียนต้องเริ่มโปรแกรมในปี 2022

Fees Vancouver.png
Fees Toronto.png
ILSC online English banner.png
ILSC online plus in school promotion.png
ILSC Aus 230.png
Greystone Aus.png
Greystone Aus Business Fees.png

About School :

CANADA

ILSC & Greystone

AUSTRALIA

ILSC & Greystone