โปรโมชั่นเรียนภาษาอังกฤษราคาพิเศษ ที่สถาบัน Impact English College ออสเตรเลีย เริ่มลงทะเบียน 1 ส.ค. - 31 ธ.ค. 2022

AdWise Education Admin

14 July 2022

Impact English College 370.PNG

รายละเอียดโปรโมชั่น

  • Impact Brisbane : $280 / week

  • Impact Melbourne : $300 / week

(Full Price $370 / week)

เงื่อนไข

  • โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ตั้งแต่ 1 ส.ค. - 31 ธ.ค. 2022

  • ข้อเสนอพิเศษสำหรับนักเรียนจากประเทศไทย เวียดนาม และลาว และใช้ได้กับทุกหลักสูตรที่เปิดสอนที่ Impact English College

  • Impact English College ต้องได้รับใบสมัครทั้งหมดภายใน 31 ธันวาคม 2022

  • Impact English College ต้องได้รับการชำระเงินภายในวันที่ 31 มกราคม 2023 และเริ่มหลักสูตรภายในสิ้นปี 2023

  • อาจมีค่าธรรมเนียมอื่นๆ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าอุปกรณ์ ค่าสอบ และค่าฝึกอบรม

About School :

Impact English College logo.jpg