เรียนออนไลน์ได้ใบประกาศกับ K+ Live Express virtual classroom จากสถาบัน Kaplan

AdWise Education Admin

March 2021

K + Live Express คอร์สเร่งรัดสำหรับนักเรียนที่มีเวลาเรียนน้อย เรียน 1 หรือ 2 ชั่วโมงต่อวัน สัปดาห์ละ 5 วัน เลือกได้ระหว่าง

 

  • 5 ชั่วโมง/สัปดาห์ : เรียน Speaking & Listening หรือ Grammar & Vocabulary

  • 10 ชั่วโมง/สัปดาห์ : เรียน Speaking & Listening และ Grammar & Vocabulary

 

รวมถึงได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมออนไลน์อย่างน้อยหนึ่งกิจกรรมต่อวัน เพื่อฝึกฝนภาษาอังกฤษ ด้วยโปรแกรม K + Online Extra โปรแกรมการปรับแต่งการศึกษาให้เหมาะกับจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเอง จบหลักสูตรรับใบประกาศเพื่อนำไปเป็น Portfolio ประกอบการยื่นวีซ่านักเรียนได้เลย 

ราคาเริ่มต้น $75/£75 (ปกติ $100 / £100)

Top 5 Popular Courses

  • Intensive English

  • Business Supplementary

  • General English

  • Intensive English Academic Semester

  • Semi-Intensive English

About School :

Kaplan Logo.png

Kaplan International Languages เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการด้านการศึกษาที่ใหญ่และหลากหลายที่สุดในโลก สถาบัน Kaplan ก่อตั้งมานานกว่า 80 ปีในสหรัฐอเมริกาเพื่อขยายการเข้าถึงการศึกษา

ปัจจุบัน Kaplan มีการดำเนินงานใน 28 ประเทศและให้การศึกษาและการฝึกอบรมแก่นักเรียนมากกว่าหนึ่งล้านคนทั่วโลก

เรียนต่อออสเตรเลีย
เรียนต่อแคนาดา
เรียนต่อนิวซีแลนด์
เรียนต่ออังกฤษ
เรียนต่ออเมริกา
Show More

*ข้อมูลและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาติดต่อสอบถามเพื่อความถูกต้องอีกครั้ง

AdWise Education.

All Rights Reserved. |  Last Updated: April 2021 

© Copyright
  • Facebook