เรียนภาษาอังกฤษที่ Le Cordon Bleu

 เป็นเวลา 120 ปีของสถาบันผู้ถ่ายทอดวัฒนธรรมของศาตร์และศิลป์ของการทำอาหารทั้งคาวหวาน และมุ่งมั่นสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เพื่อให้เป็นสถาบันการศึกษาด้านอาหาร การโรงแรมและการบริหารที่ดีที่สุดของโลก และนอกจากการมุ่งพัฒนาการเป็นสถาบันผู้เป็นเลิศทางการทำอาหารแล้ว Le Cordon Bleu ยังขยายเครือข่ายไปสู่ระดับนานาชาติอีกด้วย​ 

 ทำไมต้องเรียนที่ Le Cordon Bleu

- เรียนกับสถาบันชั้นนำระดับโลก : ด้วยประสบการณ์การสอนมากว่า 100 ปี ของ Le Cordon Bleu จึงได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในสถาบันสอนการประกอบอาหารชั้นนำระดับโลก
 

 - เรียนรู้จากบุคลากรระดับโลก : สถาบัน Le Cordon Bleu จัดสรรเชฟผู้มีประสบการณ์การทำงานครัวชั้นนำและภัตตาคารระดับ 5 ดาวมิเชอลินกว่า 80 คน จากทั่วโลก มาสอนและพร้อมถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ต่างๆ แก่นักเรียนทุกคน 

 - เรียนรู้หลักสูตรการทำอาหารชั้นนำระดับโลก : หลักสูตรการทำอาหารฝรั่งเศสของ Le Cordon Bleu เป็นหนึ่งในหลักสูตรการทำอาหารที่สมบูรณ์และครอบคุลมมากที่สุดของโลก โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติการครัวที่ทันสมัย 

 -  ความสำเร็จในสายอาชีพระดับโลกที่รอคุณอยู่ : ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจาก Le Cordon Bleu จะเป็นผู้ที่เพรียบพร้อมไปด้วยทักษะและความสามารถในการทำอาหารคาวหวาน ที่ภัตตาคาร ร้านอาหาร รีสอร์ท หรือโรงแรมชั้นนำระดับโลกยินดีต้อนรับคุณเข้าไปเป็นหนึ่งทีมอย่างแน่นอน 

 และที่ Adwise Education เองก็มีคอร์สเรียนของสถาบัน Le Cordon Bleu ให้คุณเลือกเรียนได้ถึง 2 ประเทศ คือ Australia และ New Zealand