เรียนสายอาชีพ (VET) ที่สถาบัน Lexis Training ออสเตรเลีย ราคาพิเศษ ลงทะเบียน 1 ตค.- 31 ธค. 2022

AdWise Education Admin

29 September 2022

Lexis Training 2023-24 VET.JPG
Lexis Training 2023-24 VET 2.JPG
Lexis Training 2023-24 VET 3.JPG

หลักสูตรที่เปิดสอน

  • Business, Entrepreneurship

  • Marketing & Communication

  • Leadership & Management

  • Project-Porgram Management

  • Make-Up & Beauty, Beauty Therapy

 

รายละเอียดโปรโมชั่น

 

  • Enrol any 2 courses and get 2nd course 10% off 

 

  • Enrol any 3 courses and get 3rd course 15% off

  • Material and Book fees waived (Save $235)

  • Package English & Vocational courses and get Lexis Training Admissions Fee waived (Save $250)

About School :

Lexis Training LOGO.png