โปรโมชั่น ELICOS ลงเรียนภาษาอังกฤษ 10 สัปดาห์ รับฟรีอีก 2 สัปดาห์ จาก MEGA Sydney

AdWise Education Admin

March 2021

MEGA Offshore Promotion2021.JPG

MEGA สถาบันสอนภาษาอังกฤษและหลักสูตรวิชาชีพที่หลากหลาย เสนอโปรโมชั่นใหม่สำหรับนักเรียนไทยที่สนใจเรียนภาษาอังกฤษในหลักสูตร ELICOS (English Language Intensive Courses for Overseas Students) ลงเรียน 10 สัปดาห์ รับฟรีอีก 2 สัปดาห์

โปรโมชั่นสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายละเอียดโปรโมชั่นและราคา สำหรับนักเรียนไทยในออสเตรเลีย (Onshore) และนักเรียนที่ยื่นวีซ่าจากประเทศไทย (Offshore)

VET Courses:

 

  • Accounting

  • Business

  • Marketing and Communication

  • Information Technology

  • Travel and Tourism Management

  • Social Media Marketing*

  • Leadership and Management

 

ELICOS + VET Fees: 
ELICOS Only $180 + All Vocational Courses One Term Deposit : $1,425 
* สำหรับ Social Media Marketing Course : $1,650 / เทอม

MEGA_ELICOS_VET Fees 2021.JPG
MEGA supports.JPG

About School :

mega_logo_custom_new.png

MEGA สถาบันสอนภาษาอังกฤษและหลักสูตรวิชาชีพที่หลากหลาย รวมถึง ภาษาอังกฤษทั่วไป General English, การเตรียมสอบ IELTS, ประกาศนียบัตร Cambridge First Certificate in English (FCE), Cambridge Advanced Exam Preparation (CAE), High School Preparation (HSP), การเตรียมความพร้อมระดับประถมศึกษา (PSP), ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ทางวิชาการ English for Academic Purposes(EAP) เช่นเดียวกับการบัญชี, ธุรกิจ, การตลาดและการสื่อสาร, การตลาดโซเชียลมีเดีย Social Media Marketing, ความเป็นผู้นำและการจัดการ, เทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology และการจัดการการเดินทางและการท่องเที่ยว Travel and Tourism Management