เรียนภาษาอังกฤษที่ Ozford

หลักสูตรที่เปิดสอน

1. หลักสูตรภาษาอังกฤษ

2. หลักสูตรมัธยมศึกษา

3. หลักสูตรบริหาร 

           - Business

           - Accouting

           - Leadership & Management

           - Hospitality Management

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom