PROMOTION 2021

เนื่องด้วยสถานการณ์ COVID-19 ทำให้ยังไม่สามารถไปเรียนต่อต่างประเทศได้

 

แต่พี่ๆ AdWise ยังคงพร้อมให้คำปรึกษาแก่น้องๆที่มีความตั้งใจอยากไปเปิดโลกกว้าง ระหว่างที่รอให้สถานการณ์ดีขึ้น น้องๆสามารถศึกษาหาข้อมูลหลักสูตรและสถานที่เรียนได้จากข้อมูลในเว็บไซต์นี้

 

หากอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อพี่ๆได้ที่ 086-400-4350, 086-367-4297

หรือ Line : @adwise ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 10.00-18.00 น.ค่ะ