โปรโมชั่นส่วนลดค่าเรียน IT, Nursing, Childcare, Cookery ที่ Queensford College Brisbane

AdWise Education Admin

January 2021

Queensford College เป็นสถาบันฝึกอบรมที่ลงจดทะเบียนอย่างถูกต้อง (RTO31736) ซึ่งมุ่งเน้นการให้การศึกษาที่มีคุณภาพและการฝึกอบรมในหลักสูตรที่ได้รับการรับรองอย่างเต็มที่ สถาบัน Queensford College ตั้งอยู่ใน 3 เมืองสำคัญในออสเตรเลีย ได้แก่ Parramatta, Brisbane และ Adelaide

หลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบันล้วนได้รับการยอมรับในระดับประเทศในหลากหลายสาขาและสาขาการศึกษา อาทิ Accounting & Business, Community รวมถึง Health, Hospitality, Information Technology และ Management Program ซึ่งหลักสูตรทั้งหมดได้รับการรับรองจาก Australian Skills Quality Authority (ASQA)

หลักสูตรวิชาชีพที่สถาบัน Queensford College เปิดสอนล้วนได้รับการออกแบบและพัฒนาตามความต้องการของอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่านักเรียนจะมีความพร้อมและมีทักษะความสามารถที่เหมาะสมในสาขาที่ต้องการ

หลักสูตรของสถาบัน Queensford College :

 • Accounting

 • Commercial Cookery

 • Information Technology

 • Aged Care

 • Fitness

 • Management

 • Business

 • Horticulture

 • Nursing

 • Child Care

 • Hospitality

 

หลักสูตรระยะสั้น

 • Barista

 • Food Safety Supervisor

 • Responsible Service of Alcohol (RSA)

 • First Aid

 • Manual Handling

Queensford College Courses and Packages
Queensford College Courses and Packages

About School:

Queensford College

Queensford College เป็นสถาบันฝึกอบรมที่ลงจดทะเบียนอย่างถูกต้อง (RTO31736) ซึ่งมุ่งเน้นการให้การศึกษาที่มีคุณภาพและการฝึกอบรมในหลักสูตรที่ได้รับการรับรองอย่างเต็มที่ สถาบัน Queensford College ตั้งอยู่ใน 3 เมืองสำคัญในออสเตรเลีย ได้แก่ Parramatta, Brisbane และ Adelaide