โปรโมชั่นใหม่ หลักสูตร VET, Cookery, General English ราคาพิเศษจากสถาบัน SBTA & SELA (วันนี้-31 ธันวาคม 2021)

AdWise Education Admin

July 2021

Cookery Special Price Offer until 062021.JPG
SBTA covidsafe.png

รายละเอียด โปรโมชั่น :

  • ข้อเสนอพิเศษสำหรับหลักสูตร ELICOS จากสถาบัน SELA ราคา $150/สัปดาห์ เมื่อลงทะเบียน 12 สัปดาห์ขึ้นไปจะได้รับข้อตกลงช่วยเหลือด้านโควิด $250 ที่หักในการชำระเงินครั้งแรกจากค่าเล่าเรียน ซึ่งรวมถึงหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป (General English) และภาษาอังกฤษเร่งรัด (Accelerated English 2.5) ภาคปกติ, หลักสูตรเตรียมสอบ IELTS และหลักสูตรเตรียมสอบ Cambridge

  • ในสถานการณ์ Covid-19 นี้ สถาบันขอมอบเงินช่วยเหลือ $250 สามารถหักได้ในการชำระค่าเล่าเรียนครั้งแรกสำหรับหลักสูตร Vocational course (VET) ทั้งหมดสำหรับนักเรียนใหม่และนักเรียนที่เคยลงทะเบียนแล้ว

  • หลักสูตรอาชีวศึกษา Vocational course (VET) ในปีแรกหรือ 4 ภาคเรียนแรก ราคาพิเศษ $1,245 /เทอม หลังจากปีแรกหรือ 4 ภาคเรียนแรก ราคา $1,395 /เทอม*  (*ไม่รวมหลักสูตร Cookery)

  • หลักสูตร Cookery - ประกาศนียบัตร IV  ราคาพิเศษเพียง $2,995 /เทอม

  • หลักสูตร Diploma หรือ Advanced Diploma เพียง $1,395 /เทอม

  • ยกเว้นค่าธรรมเนียมอุปกรณ์การเรียนใน หลักสูตร VET 

 

**เรียน Advance Diploma สามารถโอนหน่วยกิตไปเรียนต่อปริญญาตรีที่ Macleay College ได้

SBTA VET Cookery ELICOS Promotion Table 2021.png

Cookery Special Price Offer until 062021

SBTA BARISTA COURSE.jpg

About School:

SBTASELA LOGO.png

Sydney Business and Travel Academy (SBTA) และ Sydney English Language Academy (SELA) เปิดทำการในปี 1985 เปิดสอนหลักสูตรที่เป็นที่ยอมรับระดับประเทศในออสเตรเลีย พัฒนาหลักสูตรจนกลายเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการฝึกอบรมที่ใหญ่ที่สุดและประสบความสำเร็จที่สุดของซิดนีย์พร้อมต้อนรับนักศึกษานานาชาติหลายพันคนทุกปี

SBTA & SELA 35 years.png