เรียนภาษาอังกฤษเฉพาะทาง GE, IELTS, Cambridge, English for Childcare, English for Nursing ที่สถาบัน Shafston International College ลงทะเบียนวันนี้ - 30 ก.ย. 2022

AdWise Education Admin

July 2022

Shafston English courses Jul-Sept 2022.PNG
Shafston VET courses Jul-Sept 2022.PNG
Shafston Special package program Jul-Sept 2022.PNG

รายละเอียดโปรโมชั่น

 

 • English Courses For Adults

  • GE, IELTS, Cambridge, English for Childcare, English for Nursing

   • 1-12 week $259 / week 

   • 13-23 week $249 / week

   • 24-39 week $230 / week

   • 40 week+ $225 / week

   • Meterials $18 / Week (Min 3 weeks, Max 30 weeksX

   • Application Fee $260

 

หลักสูตรแนะนำ

 

 • Brisbane campus

  • English for ChildCare: Start any Monday from 18 July 2022

  • English for Nursing: Start any Monday from 14 November 2022

  • Junior English

 • Brisbane campus

  • High School Preparation (appropriate for 12-17 years old): Start any Monday, minimum of 2 weeks to enrol

  • Primary English Preparation (appropriate for 8-12 years old): Start any Monday, minimum of 2 weeks to enrol

  • Junior Camp – Junior General English (appropriate for 8-15 years old): Total 10 weeks from 27 June to 2 Sep 2022, minimum of 2 weeks to enrol

English for Special Purposes Timetable.PNG

About School :

Shafston International College LOGO.png