• Darin (Joy)

เตรียมตัวสัมภาษณ์วีซ่านักเรียนประเทศอังกฤษ

Updated: Oct 26, 2020


สำหรับใครที่มีแผนไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษ อาจมีความกังวลในเรื่องการสอบสัมภาษณ์ และมีน้องๆหลายคนสอบถามพี่จอยเข้ามามากในเรื่องของการเตรียมตัวสอบ ตอบยังไงให้ผ่าน วันนี้พี่จอยมีคำแนะนำดีๆมาฝากค่ะอันดับแรกเลย พี่จอยอยากให้น้องๆ เตรียมตัวให้ดีทุกคน ถึงแม้ว่าบางคนจะไม่ต้องสัมภาษณ์ก็มีค่ะ โดยทาง VFS จะเป็นคนเเจ้งในวันที่ไปยื่นใบสมัคร ถ้าต้องให้สัมภาษณ์ ก็นั่งรอหน้าห้อง สัมภาษณ์ทีละคน ผ่านทาง skype กับเจ้าหน้าที่ที่อังกฤษ ในวันที่มีนัดยื่นวีซ่าเลยค่ะ


สิ่งสำคัญที่สุดคือ ต้องตอบคำถามที่เป็นความจริงทั้งหมด


นักเรียนควรเตรียมข้อมูลที่จำเป็นต่าง ๆในการตอบสัมภาษณ์ อาทิ ประวัติการเรียน การงาน การเงิน หลักสูตรที่ลงทะเบียน และสถาบันที่ลงเรียน เพราะการสัมภาษณ์นี้มีผลต่อการพิจารณาวีซ่าค่ะ พี่จอยรวบรวมคำถามที่สำคัญๆมาไว้ให้น้องๆเตรียมตัวดังนี้ค่ะ

 1. นักเรียนควรทราบข้อมูลโดยละเอียดทั้งหมด ที่เกี่ยวข้องกับคอร์สที่เรียน จำนวนชั่วโมงที่เรียนต่อสัปดาห์ วิชาหลัก รายละเอียดของหลักสูตร วุฒิการศึกษาที่จะได้รับเกณฑ์การสอบ การวัดผลต่าง ๆ ชื่อสถาบันต้องพูดให้ถูก ห้ามสลับนะคะ เช่น University of ABC ห้ามตอบเป็น ABC University

 2. เหตุผลที่นักเรียนเลือกเรียนต่อคอร์สนี้

 3. เหตุผลที่เลือกเรียนที่สถาบันนี้

 4. ข้อมูลเกี่ยวกับประเภทวีซ่าที่สมัคร เงื่อนไขของวีซ่า กฎระเบียบต่าง ๆ เช่น สิทธิการทำงาน เป็นต้น

 5. ทำไมถึงตัดสินใจเลือกเรียนที่ประเทศอังกฤษ

 6. ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเรียนที่ประเทศอังกฤษ เมื่อเทียบกับเรียนที่ประเทศของตนเอง หรือเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ เช่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย แคนาดานิวซีแลนด์

 7. รู้จักคอร์สเรียน และสถาบันนี้จากแหล่งข้อมูลใด

 8. รู้จักใครที่เคยเรียนคอร์สนี้ สถาบันนี้มาก่อนหรือไม่ (เน้นให้ข้อมูลถูกต้อง ตรงตามเอกสาร CAS ที่สถาบันออกให้เป็นหลัก)

 9. ต้องทราบว่าทำไมสถาบันถึงรับเราเข้าเรียน เช่น นักเรียนจบ ปริญญาตรีจาก.. เกรดเท่านี้ เเละมีการสอบ UKVI IELTS ได้เท่านั้นเท่านี้

 10. สถาบันตั้งอยู่ที่ไหน

 11. ที่พักที่เราจะไปพัก ที่ไหน รายละเอียด ค่าใช้จ่าย

และสุดท้ายสำคัญมาก


12. เมื่อจบการศึกษาแล้ว นักเรียนมีแผนจะทำอะไรต่อ **สำคัญมากนะคะ ใครที่ต้องสัมภาษณ์ จะต้องตอบคำถามนี้ทุกคนค่ะ


ทั้งหมดเป็นแค่คำถามส่วนหนึ่ง แต่เป็นคำถามหลักๆที่นำไปพิจารณาวีซ่าของนักเรียนค่ะ ขอน้องๆจะเตรียมตัวไปอย่างดี และโชคดีในการสอบทุกคนนะคะ


พี่จอย

086-400-4350, 086-367-4297 | E-Mail : study@adwise-education.com | Line : @adwise

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
 • Facebook Basic Square

*ข้อมูลและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาติดต่อสอบถามเพื่อความถูกต้องอีกครั้ง

AdWise Education.

All Rights Reserved. |  Last Updated: April 2021 

© Copyright
 • Facebook