University Canada West (UCW) เสนอโปรแกรมใหม่สำหรับนักเรียนไทย เรียนต่อ MBA ที่ประเทศแคนดาไม่ต้องใช้ GMAT 

AdWise Education Admin

August 2021

MBA electives.jpg

University Canada West (UCW) เสนอโปรแกรมใหม่สำหรับนักเรียนไทยที่ต้องการเรียนต่อ MBA ที่ประเทศแคนดา MBA ของ UCW เป็นโปรแกรมที่ตอบโจทย์นักศึกษาไทยที่กำลังมองหา MBA ที่ไม่ต้องใช้ GMAT มีประสบการณ์การทำงานน้อย หรือเกรดเฉลี่ยตอนจบปริญญาตรีไม่สูง ค่าเล่าเรียนไม่สูงมาก (มีทุนการศึกษาสนับสนุน) เรียนในประเทศที่สามารถทำงานระหว่างเรียนได้ ค่าเล่าเรียนแบ่งจ่ายได้ปีละ 4 ครั้ง และที่สำคัญเป็นหลักสูตรที่ได้มาตรฐานและได้รับการรับรองจากหลายหน่วยงาน เนื้อหาหลักสูตรตรงกับความต้องการของโลกธุรกิจปัจจุบัน

 

Program name :

 

Program duration : 

 • 2 ปี  (5 เทอม)

 • สามารถลงทะเบียน เรียนแบบต่อเนื่องทุกเทอม จบได้ภายใน 1.25 year

 • หรือ สามารถขอ เทอมเบรค ได้หลังจากเรียนต่อเนื่องครบ 3 เทอม

 

Program intake :

 • เปิดรับเข้าเรียน 4 เทอมต่อปี; October, January, April, July

 

Elective areas : 

มี specialize ให้เลือก 8 areas ; (แต่จะไม่ถูกระบุในใบปริญญา )

 • Leadership

 • Human Resources

 • Financial Management

 • Business Analytics

 • Entrepreneurship

 • Consulting

 • Non-Profit

 • Marketing and Digital Marketing

 

Academic Requirements :

 • ปริญญาตรีจากสถาบันหลังมัธยมศึกษาที่เป็นที่ยอมรับ โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.00 (ในระดับ 4.33) หรือสูงกว่า

 • ต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (BBA) หรือพาณิชยศาสตร์ (BCom) หรือเทียบเท่า

  • ระสบการณ์วิชาชีพหรือการจัดการที่มีหลักฐานความก้าวหน้าในอาชีพและการศึกษาและ / หรือการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยสาม (3) ปี

  • คะแนนที่เหมาะสมใน Graduate Management Admission Test (GMAT) หรือ Graduate Record Examinations (GRE) ที่เขียนขึ้นในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

  • การแต่งตั้งโดยสถาบันชั้นนำที่เกี่ยวข้องของแคนาดาหรือสถาบันระดับนานาชาติที่เทียบเท่า (เช่น CPA, CA, CGA, CMA, CHRP หรือ P.Eng)

 

English proficiency requirements :

 • IELTS score of 6.5 or better with a minimum of 6.0 in the writing band

 • หรือสามารถใช้ผลสอบภาษาอังกฤษอื่นๆ ดูเพิ่มเติมได้จาก  English tests

 

Academic Pathway Option :

 • MBA Foundation ระยะเวลา 1 เทอม (3 เดือน) เหมาะสำหรับผู้ที่คุณสมบัติไม่สามารถเข้าตรง MBA ได้

 • เช่น GPA ได้ตามเกณฑ์ แต่จบไม่ตรงสายธุรกิจ ไม่มีประสบการณ์การทำงาน หรือประสบการณ์ในระดับการจัดการน้อยกว่า 3 ปี ไม่ต้องการสอบ GMAT GRE หรือ ผู้ที่มี GPA ต่ำกว่า 2.9

English Pathway option :

 • University Access Program (UAP)  โปรแกรมภาษาอังกฤษเพื่อต่อเนื่องเข้าปริญญา สำหรับผู้ที่มีผลสอบภาษาอังกฤษไม่ถึงเกณฑ์ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ

  • ​Academic IELTS – 6.0 โดยมีคะแนนขั้นต่ำ 5.5 ในกลุ่มการเขียนหรือเทียบเท่า

   • UAP นาน 3 เดือน

  • IELTS เชิงวิชาการ – 5.5 โดยมีคะแนนขั้นต่ำ 5.0 ในกลุ่มการเขียนหรือเทียบเท่า

   • UAP นาน 6 เดือน

  • Academic IELTS – 5.0 ขั้นต่ำ 4.5 ในกลุ่มการเขียนหรือเทียบเท่า

   • UAP นาน 9 เดือน

Preparatory.jpg

Tuition Fees and Scholarship :

 • Program Tuition Fees: (2020/21)  $35,100  (International) 

 • ดูค่าเทอมหลักสูตรอื่นและค่าใช้จ่ายอื่นๆได้เพิ่มเติมที่ Tuitions $ Fees

 • ทุนที่เหมาะสมที่สุดคือ Southeast Asia (SEA) Regional Grant : เป็นทุนที่ให้สำหรับผู้ได้รับการตอบรับเข้าเรียน โดยไม่ต้องสมัครขอทุนแยกต่างหาก และไม่ต้องแข่งขัน

 • มูลค่าทุนสำหรับ MBA $9,720 CAD

 • เมื่อหักทุนการศึกษาแล้ว ค่าเรียน MBA จะเหลือ $25,380

 • โดยทุนจะนำไปหักออกจากค่าเทอมที่นักเรียนลงทะเบียนแต่ละเทอม ตั้งแต่เทอมที่ 2 ของการศึกษาเป็นต้นไป

 • ดูข้อมูลทุนเพิ่มเติมได้ที่  Awards & Scholarships

 

การจ่ายค่าเทอม :

 • นักเรียนต้องชำระมัดจำงวดแรกจำนวน $7900 หลังจากได้รับจดหมาย offer เพื่อที่จะขอออก LOA ซึ่งเงินมัดจำจะนำไปหักเป็นค่าเทอมเทอมแรก (และหากยังเหลือก็จะไปหักต่อในเทอมที่2)

 • นักเรียนจะจ่ายค่าเทอมเป็นรายเทอม (ประมาณทุก 3 เดือน) โดยตรวจสอบค่าเทอมที่ต้องจ่ายหลังการลงทะเบียนเรียนในระบบของ UCW student portal ได้

 

PGWP Eligibility :

 • นักเรียนที่เรียนจบหลักสูตร MBA มีสิทธิ์ขอ Post-Graduation Work Permit หลังจบการศึกษาได้ถึงสูงสุด 3 ปี

Related Links :

About School :

ucw logo.JPG

University Canada West (UCW)

สถาบันการศึกษาที่เน้นการสอนด้านธุรกิจและเทคโนโลยีที่มุ่งเน้นนวัตกรรมในแคนาดา เปิดสอนระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สำหรับนักศึกษาในประเทศและต่างประเทศ มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันที่มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงหลักสูตรอยู่เสมอ เพื่อที่จะเติบโตคู่กับกับการใกล้ชิดกับสังคมธุรกิจและความมุ่งมั่นในการบริการเพื่อผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพโดดเด่น