ทุนเรียน MBA, Bachelor of Commerce, BA in Business Communication และ Associate of Arts จาก University Canada West

AdWise Education Admin

May 2021

University Canada West Banner.JPG

University Canada West (UCW)  มอบโอกาสอันยอดเยี่ยมในการศึกษาต่อในแคนาดากับทุนระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของมหาวิทยาลัยแคนาดาตะวันตก (SEA) ซึ่งได้รับการพัฒนาโดยเฉพาะสำหรับนักเรียนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเท่านั้น

ทุนระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA) คืออะไร

 

การให้ทุนระดับภูมิภาคของ SEA มอบให้โดยการจัดเตรียมพิเศษเพื่อให้การสนับสนุนค่าเล่าเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความสนใจในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษานอกภูมิภาค SEA ทุนระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จำนวนจำกัด จะมอบให้ในแต่ละเทอมแก่นักศึกษาใหม่ที่เริ่มต้นที่ UCW

หลักสูตรที่สามารถขอทุนได้ :

  • MBA

  • Bachelor of Commerce

  • Bachelor of Arts in Business Communication

  • Associate of Arts

ในการพิจารณารับทุนนี้นักเรียนจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดต่อไปนี้ :

 

  • ส่งแบบฟอร์มใบสมัครทุนการศึกษาและรางวัลที่กรอกสมบูรณ์เมื่อสมัครเข้าเรียนที่ UCW

  • ส่งคำชี้แจงส่วนตัวที่คุณอธิบายว่าการเรียนหลักสูตรปริญญาของคุณจะส่งผลต่ออาชีพของคุณอย่างไรและเป้าหมายส่วนบุคคล

 

ทุนนี้เปิดให้บริการจนถึงสิ้นฤดูใบไม้ร่วงของ UCW (ตุลาคม) 2021

University Canada West Banner2.JPG

Related Links :

About School :

ucw logo.JPG

University Canada West (UCW)

สถาบันการศึกษาที่เน้นการสอนด้านธุรกิจและเทคโนโลยีที่มุ่งเน้นนวัตกรรมในแคนาดา เปิดสอนระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สำหรับนักศึกษาในประเทศและต่างประเทศ มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันที่มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงหลักสูตรอยู่เสมอ เพื่อที่จะเติบโตคู่กับกับการใกล้ชิดกับสังคมธุรกิจและความมุ่งมั่นในการบริการเพื่อผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพโดดเด่น