ทำไมต้องเรียนที่ Canada

สถาบันการศึกษาในประเทศแคนาดาเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานการศึกษาจากทั่วโลก ทุกปีจะมีนักเรียนชาวต่างชาติเป็นจำนวนมากสมัครมาเรียนต่อที่แคนาดา การมาเรียนต่อที่ประเทศแคนาดานอกจากการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว นักเรียนจึงมีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลายของเพื่อนชาวต่างชาติอีกด้วย 

  • วุฒิการศึกษาจากประเทศแคนาดาเป็นที่ยอมรับทั่วโลก นักเรียนสามารถใช้วุฒิการศึกษาที่ได้เป็นใบเบิกทางเพื่อให้ได้งานที่ตนเองมุ่งหวัง 

  • ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและการใช้ชีวิตไม่สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น 

  • ชาวแคนาดาเป็นที่รู้กันดีว่ามีมนุษยสัมพันธ์ดี เปิดเผย และเป็นมิตร แต่ละปีจึงมีนักเรียนต่างชาติเข้ามาเรียนต่อต่อเป็นจำนวนมากถึง 150,000 คน จากกว่า 200 ประเทศทั่วโลก นักเรียนจึงมีโอกาสได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย 

  • คุณภาพชีวิตและความปลอดภัยดีเยี่ยม 

  • สถาบันสอนภาษาที่แคนาดามีมาตรฐานระดับโลก และนักเรียนสามารถเลือกเรียนภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาที่สามได้อีกด้วย 

  • มีกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะความรู้ของนักเรียนมากมาย เช่น ศูนย์กีฬามาตรฐานโอลิมปิก พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ ห้องแสดงผลงานศิลปะ หรือแม้แต่ในสถานศึกษาเองก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจให้น้องๆได้มีส่วนร่วม เช่น สถานีวิทยุที่นักศึกษาจัดรายการเอง หนังสือพิมพ์ และอื่นๆอีกมากมาย 

  • โอกาสในการทำวิจัยในโครงการที่น่าสนใจ สถาบันการศึกษาในประเทศแคนาดาให้ความสำคัญกัลการทำวิจัยอย่างมาก โดยเฉพาะในระดับปริญญาขึ้นไป มีหน่วยงานทั้งจากรัฐบาล และเอกชนสนับสนุนการทำวิจัยในหลายสาขา เช่น โทรคมนาคม การแพทย์การเกษตร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และวิทยาการด้านสิ่งแวดล้อม  

  • ได้เรียนในสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการแสดงออกทางความคิด การใช้ชีวิตที่แคนาดาค่อนข้างเรียบง่าย ดังนั้นน้องๆจะมีเวลาให้กับการศึกษามากขึ้น สามารถพัฒนาทักษาะความรู้ได้อย่างเต็มความสามารถ 

  • น้องที่มีเคยทำงานในประเทศแคนาดา และมีหนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทในประเทศแคนาดา สามารถทำเรื่องขอมีที่อยู่ถาวร (Permanent Residence)ในประเทศได้โดยไม่ต้องเดินทางออกนอกประเทศ