เรียนต่อออสเตรเลีย
เรียนต่อแคนาดา
เรียนต่อนิวซีแลนด์
เรียนต่ออังกฤษ
เรียนต่ออเมริกา
Show More
Worldwide School of English เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์
6 เดือนราคาพิเศษ $265/ สัปดาห์

AdWise Education Admin

February 2020

Worldwide School of English ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ ใกล้กับท่าเรือ ร้านค้า สถานีขนส่งสาธรณะ สถานีรถไฟร้านอาหาร และโรงภาพยนต์ 

 

สถาบัน Worldwide มีชั้นเรียนภาษาอังกฤษทั่วไป (General English)  7 ระดับ, ชั้นเรียนเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ( Academic English preparation) , FCE และ CAE ,  ชั้นเรียนภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ (Business English) รวมถึงหลักสูตรและโปรแกรมอื่น ๆอีกมากมาย

 

รายละเอียดโปรโมชั่น ปี 2020:

 

Full-Time General English (ลงเรียน 14 สัปดาห์ขึ้นไป)

 • ลงทะเบียนเรียน 14-23 สัปดาห์  ราคา $275/ สัปดาห์

 • ลงทะเบียนเรียน 24-35 สัปดาห์  ราคา $265/ สัปดาห์

 • ลงทะเบียนเรียน 36 สัปดาห์ขึ้นไป ราคา $260/ สัปดาห์

 

Full-Time Intensive English 25 ชั่วโมง/สัปดาห์

 • ลงทะเบียนเรียน 2-13 สัปดาห์ ราคา $325/ สัปดาห์

 • ลงทะเบียนเรียน 14-23 สัปดาห์ ราคา $295/ สัปดาห์

 • ลงทะเบียนเรียน 24-35 สัปดาห์ ราคา $285/ สัปดาห์

 • ลงทะเบียนเรียน 36 สัปดาห์ขึ้นไป ราคา $280 / สัปดาห์

 •  

เงื่อนไขโปรโมชั่น:

 1. ราคาโปรโมชั่นนี้สำหรับคอร์ส Full-Time General English เท่านั้น 

 2. ผู้สมัครต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป

About School:
Worldwide School of English

สถาบัน Worldwide ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ ใกล้กับท่าเรือ ร้านค้า สถานีขนส่งสาธรณะ สถานีรถไฟร้านอาหาร และโรงภาพยนต์ Worldwide School of English มีชั้นเรียนภาษาอังกฤษทั่วไป (General English) 7 ระดับ, ชั้นเรียนเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ( Academic English preparation) , FCE และ CAE , ชั้นเรียนภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ (Business English) รวมถึงหลักสูตรและโปรแกรมอื่น ๆอีกมากมาย

Related Links :

สอบถามเพิ่มเติมและสมัครเรียน

*ข้อมูลและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาติดต่อสอบถามเพื่อความถูกต้องอีกครั้ง

AdWise Education.

All Rights Reserved. |  Last Updated: April 2021 

© Copyright
 • Facebook