top of page

โปรโมชั่น 2022 หลักสูตร General English และ VET ราคาพิเศษ กับสถาบัน Worldwide School Of English นิวซีแลนด์

AdWise Education Admin

January 2022

Worldwide School Of English 2022 Price list.JPG

รายละเอียดหลักสูตรและโปรแกรมในปี 2022 :

1) สำหรับนักเรียนที่ใช้วีซ่านักเรียนที่อนุญาตให้ทำงานนอกเวลา (20 ชั่วโมง/สัปดาห์) ขอเสนอหลักสูตรเต็มเวลา 20 ชั่วโมง/สัปดาห์แบบตัวต่อตัว

Morning Class เวลา 09.00-12.00 น.

 

 • General English หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป (8 ระดับที่แตกต่างกัน) (เริ่มทุกวันจันทร์) ระดับเริ่มต้นถึงระดับสูง

 • IELTS Academic & General Preparation หลักสูตรเตรียมสอบ IELTS เชิงวิชาการและทั่วไป 

 • Cambridge FCE, CAE & CPE (ให้บริการ 3 ครั้งต่อปี)

 • พักกลางวัน (40 นาที)

Afternoon Class เวลา 12:40 - 14:30 น.

นักเรียนสามารถเลือกจากตัวเลือกช่วงบ่ายต่อไปนี้ :
(ตัวเลือกเหล่านี้ขึ้นอยู่กับความต้องการและอาจต้องใช้การลงเรียนขั้นต่ำเพื่อเริ่มโปรแกรม นักเรียนสามารถเปลี่ยนตัวเลือกระหว่างหลักสูตรได้หากต้องการ)

หลักสูตรที่สามารถเลือกได้ :

 • IT & Engineering  

 • Medical & Healthcare 

 • Construction 

 • Hospitality 

 • Aviation English

 • Sports, Recreation & Tourism

 • Business English 

 • CV Writing and Job Interview Skills  

 • Conversation  

 • Pronunciation 

 • Writing Skills 

 • New Zealand Studies 

 • Activities Programme 

 • Private Lesson - One-To-One Tuition (extra cost)

 • TOEIC Preparation

นักเรียนต้องอยู่ในตัวเลือกช่วงบ่ายที่เลือกไว้เป็นเวลาอย่างน้อย 3 สัปดาห์ก่อนที่จะย้ายไปเรียนวิชาเลือกอื่น และต้องแจ้งครูผู้สอนล่วงหน้า 1 สัปดาห์

2) สำหรับนักเรียนที่เป็นวีซ่านักท่องเที่ยว/นักท่องเที่ยว, Working Holiday, Seasonal หรือวีซ่าอื่นๆ สถาบันมีหลักสูตรเต็มเวลาและนอกเวลาดังนี้ : 

 • เต็มเวลา 20 ชั่วโมง / สัปดาห์ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 - 12.00 น. และ วันจันทร์-พฤหัสบดี เวลา 12.40 น. - 14.30 น. 

 • Part-Time เช้า อาทิตย์ละ 13.5 ชั่วโมง วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 - 12.00 น. 

 • Part-Time ช่วงบ่าย เฉพาะ 6.5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ วันจันทร์-พฤหัสบดี เวลา12.40 น.-14.30 น.

หมายเหตุของหลังสูตร :

 

 • ทางเลือกวิชาเลือกภาคบ่ายไม่สามารถใช้ได้กับโปรแกรม Cambridge preparation เนื่องจากเป็นหลักสูตรเต็มเวลาซึ่งหมายความว่านักเรียนจะต้องเข้าเรียนในชั้นเรียนเคมบริดจ์ทั้งในช่วงเช้าและช่วงบ่าย

 • สำหรับนักเรียนที่มีศักยภาพที่สนใจเรียนมากกว่า 20 ชั่วโมง /สัปดาห์ สถาบัน มีระบบการเรียนรู้ออนไลน์ในห้องแล็บคอมพิวเตอร์และแหล่งข้อมูลการเรียนรู้จาก E-Lab ที่พร้อมให้บริการนอกเวลาเรียน ชั่วโมงพิเศษเหล่านี้จะถูกตรวจสอบโดยครูที่รับผิดชอบห้องสมุด และครูจะให้คำแนะนำแก่นักเรียนทุกคน

 • นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียน 36 สัปดาห์ขึ้นไปจะมีสิทธิ์เข้าร่วม  Education Scholarship Trip to Queenstown หรือจุดหมายปลายทางอื่นในเดือนสิงหาคม / กันยายน 2022 (วันที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

 

 • การตัดสินใจขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับการเปิดเรียนและการเดินทางจะขึ้นอยู่กับคำแนะนำด้านสุขภาพและความปลอดภัยของรัฐบาล การจัดการชายแดนของนิวซีแลนด์ โปรโมชั่นนี้ใช้ได้จนกว่า Immigration NZ จะดำเนินการยื่นคำร้องขอวีซ่านักเรียนต่อ  

 • นักเรียนสามารถเข้าร่วมชั้นเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ (เวลานิวซีแลนด์) หากลงทะเบียนเรียนสำหรับปี 2022 สำหรับ 38 สัปดาห์หรือมากกว่า จนถึง 1 กรกฎาคม 2022

Related Links :

Download :

 • WORLDWIDE ENGLISH  Promotion Price 2022

About School :

worldwide logo.png
bottom of page