โปรโมชั่น 2022 หลักสูตร General English และ VET ราคาพิเศษ กับสถาบัน Worldwide School Of English นิวซีแลนด์

AdWise Education Admin

January 2022

Worldwide School Of English 2022 Price list.JPG

รายละเอียดหลักสูตรและโปรแกรมในปี 2022 :

1) สำหรับนักเรียนที่ใช้วีซ่านักเรียนที่อนุญาตให้ทำงานนอกเวลา (20 ชั่วโมง/สัปดาห์) ขอเสนอหลักสูตรเต็มเวลา 20 ชั่วโมง/สัปดาห์แบบตัวต่อตัว

Morning Class เวลา 09.00-12.00 น.

 

 • General English หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป (8 ระดับที่แตกต่างกัน) (เริ่มทุกวันจันทร์) ระดับเริ่มต้นถึงระดับสูง

 • IELTS Academic & General Preparation หลักสูตรเตรียมสอบ IELTS เชิงวิชาการและทั่วไป 

 • Cambridge FCE, CAE & CPE (ให้บริการ 3 ครั้งต่อปี)

 • พักกลางวัน (40 นาที)

Afternoon Class เวลา 12:40 - 14:30 น.

นักเรียนสามารถเลือกจากตัวเลือกช่วงบ่ายต่อไปนี้ :
(ตัวเลือกเหล่านี้ขึ้นอยู่กับความต้องการและอาจต้องใช้การลงเรียนขั้นต่ำเพื่อเริ่มโปรแกรม นักเรียนสามารถเปลี่ยนตัวเลือกระหว่างหลักสูตรได้หากต้องการ)

หลักสูตรที่สามารถเลือกได้ :

 • IT & Engineering  

 • Medical & Healthcare 

 • Construction 

 • Hospitality 

 • Aviation English

 • Sports, Recreation & Tourism

 • Business English 

 • CV Writing and Job Interview Skills  

 • Conversation  

 • Pronunciation 

 • Writing Skills 

 • New Zealand Studies 

 • Activities Programme 

 • Private Lesson - One-To-One Tuition (extra cost)

 • TOEIC Preparation

นักเรียนต้องอยู่ในตัวเลือกช่วงบ่ายที่เลือกไว้เป็นเวลาอย่างน้อย 3 สัปดาห์ก่อนที่จะย้ายไปเรียนวิชาเลือกอื่น และต้องแจ้งครูผู้สอนล่วงหน้า 1 สัปดาห์

2) สำหรับนักเรียนที่เป็นวีซ่านักท่องเที่ยว/นักท่องเที่ยว, Working Holiday, Seasonal หรือวีซ่าอื่นๆ สถาบันมีหลักสูตรเต็มเวลาและนอกเวลาดังนี้ : 

 • เต็มเวลา 20 ชั่วโมง / สัปดาห์ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 - 12.00 น. และ วันจันทร์-พฤหัสบดี เวลา 12.40 น. - 14.30 น. 

 • Part-Time เช้า อาทิตย์ละ 13.5 ชั่วโมง วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 - 12.00 น. 

 • Part-Time ช่วงบ่าย เฉพาะ 6.5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ วันจันทร์-พฤหัสบดี เวลา12.40 น.-14.30 น.

หมายเหตุของหลังสูตร :

 

 • ทางเลือกวิชาเลือกภาคบ่ายไม่สามารถใช้ได้กับโปรแกรม Cambridge preparation เนื่องจากเป็นหลักสูตรเต็มเวลาซึ่งหมายความว่านักเรียนจะต้องเข้าเรียนในชั้นเรียนเคมบริดจ์ทั้งในช่วงเช้าและช่วงบ่าย

 • สำหรับนักเรียนที่มีศักยภาพที่สนใจเรียนมากกว่า 20 ชั่วโมง /สัปดาห์ สถาบัน มีระบบการเรียนรู้ออนไลน์ในห้องแล็บคอมพิวเตอร์และแหล่งข้อมูลการเรียนรู้จาก E-Lab ที่พร้อมให้บริการนอกเวลาเรียน ชั่วโมงพิเศษเหล่านี้จะถูกตรวจสอบโดยครูที่รับผิดชอบห้องสมุด และครูจะให้คำแนะนำแก่นักเรียนทุกคน

 • นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียน 36 สัปดาห์ขึ้นไปจะมีสิทธิ์เข้าร่วม  Education Scholarship Trip to Queenstown หรือจุดหมายปลายทางอื่นในเดือนสิงหาคม / กันยายน 2022 (วันที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

 

 • การตัดสินใจขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับการเปิดเรียนและการเดินทางจะขึ้นอยู่กับคำแนะนำด้านสุขภาพและความปลอดภัยของรัฐบาล การจัดการชายแดนของนิวซีแลนด์ โปรโมชั่นนี้ใช้ได้จนกว่า Immigration NZ จะดำเนินการยื่นคำร้องขอวีซ่านักเรียนต่อ  

 • นักเรียนสามารถเข้าร่วมชั้นเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ (เวลานิวซีแลนด์) หากลงทะเบียนเรียนสำหรับปี 2022 สำหรับ 38 สัปดาห์หรือมากกว่า จนถึง 1 กรกฎาคม 2022

Related Links :

Download :

 • WORLDWIDE ENGLISH  Promotion Price 2022

About School :

worldwide logo.png