เรียนภาษาอังกฤษ General English, IELTS และ Cambridge ราคาพิเศษ กับสถาบัน Worldwide School Of English นิวซีแลนด์

AdWise Education Admin

05 September 2022

worldwide2022-1.JPG

รายละเอียดโปรโมชั่น

หลักสูตร

 

 • General English (Full-Time Intensive)

  • 20 ชั่วโมง / สัปดาห์

  • พร้อมวิชาเลือกภาคบ่ายภาคบังคับ

   • -Basic Learning Skills

   • -English for Employment

   • -Vocational Short Courses

   • -TOEIC Preparation 

  • 2-52 สัปดาห์ 

 • IELTS Academic & General (Full-Time Intensive)

  • 20 ชั่วโมง / สัปดาห์ 

  • พร้อมวิชาเลือกภาคบ่ายภาคบังคับ

   • -Basic Learning Skills

   • -English for Employment

   • -Vocational Short Courses

  • 4-52 สัปดาห์ 

 • ชั่วโมง / สัปดาห์

  • 20 ชั่วโมง / สัปดาห์ 

  • 10-12 สัปดาห์ 

 

โปรโมชั่น

 

 • เรียน 16 สัปดาห์ จ่ายเพียง 14 สัปดาห์ $4.550

 • เรียน 28 สัปดาห์ จ่ายเพียง 24 สัปดาห์ $7.800

 • เรียน 38 สัปดาห์ จ่ายเพียง 32 สัปดาห์ $10.400

 • เรียน 52 สัปดาห์ จ่ายเพียง 44 สัปดาห์ $14.300

สมัครและลงทะเบียนเรียนวันนี้ - ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2022

worldwide2022-2.JPG
worldwide2022-3.JPG
Super Flexi Full-Time Course | Worldwide School of English
01:38

Super Flexi Full-Time Course | Worldwide School of English

More information: https://www.worldwideschoolofenglish.com/superflexi/ - Study what you want, when you want. - Classes are available from 8am - 8pm. - Minimum of 20 hours of study per week. (But you can study 25 or 30 hours if you want, for the same price!) - Individualised study plan. - Utilising our famous Learning Passport methodology and our 1-1 Teacher-- Student conference plan. - Free 24 hour access to our online Learning Management System (LMS) with its 4000+ exercises. ----------- ----------- Classes are in our very well resourced Library together with Worldwide School teachers. On your first day, you will get a full assessment and then a 1-1 conference with a Worldwide School teacher who will discuss your study plan based on your needs and our recommendations. You will be given your Learning Passport, access to the LMS and a full tour of the Library and all learning resources and options. You are then free to choose your hours, days and times to come to the Library to do your study. During your study periods, your learning will be guided and measured by a teacher and you will constantly receive help whenever you need it. The Library Classroom is open from 8am to 8pm (last entry each day is from 5pm), Monday to Friday and will always have at least 1 Worldwide School teacher there available to teach and support. You will be given a General English reading, listening, and writing test once a month to measure your progress and make recommendations to study higher materials. Your speaking will be assessed during the student-teacher conferences. All the assessment grades will be recorded on the LMS. Once you have done your monthly assessments and achieve the required scores to move up to the next level, you will be given the curriculum guide for the next level and recommendations made accordingly to up the challenge and to continue to improve your English. During the week - at certain pre-advertised times (most often 1.30pm - 3.30pm) - we will offer Skills classes with another Worldwide School teacher. These classes are optional but will be added to your attendance if you join. Skills classes, for example, are on subjects such as; vocabulary, listening, reading, writing, pronunciation etc Super Flexi Course is a perfect blend of independent study and guided learning. This is where you have enough flexibility to study at your convenience anytime between 8.00 am and 8.00 pm whilst getting adequate guidance and support for your learning. An individualised study plan designed to suit your specific learning needs will help you achieve your objectives for each skill. Regular assessments will enable you to measure your progress and redefine your learning goals. Worldwide is genuinely committed to making your learning experience both enjoyable and invaluable. The minimum study period in the Library at any one time is 2 hours. If you want - you can study in the Library for the whole day. You can study just 2 or 3 days a week or every day Monday to Friday. It is up to you. It is Super Flexible! However, you MUST attend the Library class at least the 20 hours per week, every week. Enrol now? https://www.worldwideschoolofenglish.com/enrol-online/ -------------- -------------- Music: Air Force One (Lopez Undercover 83 Remix) by JonKennedy

About School :

worldwide logo.png