เรียนต่อออสเตรเลีย
เรียนต่อแคนาดา
เรียนต่อนิวซีแลนด์
เรียนต่ออังกฤษ
เรียนต่ออเมริกา
Show More

เรียน General English ที่นิวซีแลนด์ กับ Worldwide School of English เริ่มสัปดาห์ละ NZ$260

About School:
Worldwide School of English

สถาบัน Worldwide ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ ใกล้กับท่าเรือ ร้านค้า สถานีขนส่งสาธรณะ สถานีรถไฟร้านอาหาร และโรงภาพยนต์ Worldwide School of English มีชั้นเรียนภาษาอังกฤษทั่วไป (General English) 7 ระดับ, ชั้นเรียนเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ( Academic English preparation) , FCE และ CAE , ชั้นเรียนภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ (Business English) รวมถึงหลักสูตรและโปรแกรมอื่น ๆอีกมากมาย

Related Links :

AdWise Education Admin

February 2021

Worldwide School of English ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ ใกล้กับท่าเรือ ร้านค้า สถานีขนส่งสาธรณะ สถานีรถไฟร้านอาหาร และโรงภาพยนต์ 

 

สถาบัน Worldwide มีชั้นเรียนภาษาอังกฤษทั่วไป (General English)  7 ระดับ, ชั้นเรียนเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ( Academic English preparation) , FCE และ CAE ,  ชั้นเรียนภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ (Business English) รวมถึงหลักสูตรและโปรแกรมอื่น ๆอีกมากมาย

 

รายละเอียดโปรโมชั่น ปี 2021:

 

Full-Time General English (เรียน 20 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ และลงเรียน 14 สัปดาห์ขึ้นไป)

 • ลงทะเบียนเรียน 14-23 สัปดาห์  ราคา NZ$ 275/ สัปดาห์

 • ลงทะเบียนเรียน 24-35 สัปดาห์  ราคา NZ$265/ สัปดาห์

 • ลงทะเบียนเรียน 36 สัปดาห์ขึ้นไป ราคา NZ$260/ สัปดาห์

 

Full-Time Intensive English 25 ชั่วโมง/สัปดาห์

 • ลงทะเบียนเรียน 2-13 สัปดาห์ ราคา NZ$360/ สัปดาห์

 • ลงทะเบียนเรียน 14-23 สัปดาห์ ราคา NZ$340/ สัปดาห์

 • ลงทะเบียนเรียน 24-35 สัปดาห์ ราคา NZ$320/ สัปดาห์

 • ลงทะเบียนเรียน 36 สัปดาห์ขึ้นไป ราคา NZ$310 / สัปดาห์

 

เงื่อนไขโปรโมชั่น:

 • ผู้สมัครต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป

 • ค่าลงทะเบียนเรียน NZ$250 

 • ค่าธรรมเนียมจัดหาที่พัก NZ$250

 • ค่ารถรับ-ส่ง ที่สนามบิน เที่ยวละ  NZ$95

 • ค่าอุปกรณ์การเรียน ฟรี

*ข้อมูลและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาติดต่อสอบถามเพื่อความถูกต้องอีกครั้ง

AdWise Education.

All Rights Reserved. |  Last Updated: April 2021 

© Copyright
 • Facebook