เรียนต่อออสเตรเลีย
เรียนต่อแคนาดา
เรียนต่อนิวซีแลนด์
เรียนต่ออังกฤษ
เรียนต่ออเมริกา
Show More

เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ กับ Worldwide School of English เริ่ม ต่อสัปดาห์

Worldwide School of English ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ ใกล้กับท่าเรือ ร้านค้า สถานีขนส่งสาธรณะ สถานีรถไฟร้านอาหาร และโรงภาพยนต์ 

 

สถาบัน Worldwide มีชั้นเรียนภาษาอังกฤษทั่วไป (General English)  7 ระดับ, ชั้นเรียนเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ( Academic English preparation) , FCE และ CAE ,  ชั้นเรียนภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ (Business English) รวมถึงหลักสูตรและโปรแกรมอื่น ๆอีกมากมาย

 

รายละเอียดโปรโมชั่น ปี 2021:

 

Full-Time General English (ลงเรียน 14 สัปดาห์ขึ้นไป)

  • ลงทะเบียนเรียน 14-23 สัปดาห์  ราคา $275/ สัปดาห์

  • ลงทะเบียนเรียน 24-35 สัปดาห์  ราคา $265/ สัปดาห์

  • ลงทะเบียนเรียน 36 สัปดาห์ขึ้นไป ราคา $260/ สัปดาห์

 

Full-Time Intensive English 25 ชั่วโมง/สัปดาห์

  • ลงทะเบียนเรียน 2-13 สัปดาห์ ราคา $325/ สัปดาห์

  • ลงทะเบียนเรียน 14-23 สัปดาห์ ราคา $295/ สัปดาห์

  • ลงทะเบียนเรียน 24-35 สัปดาห์ ราคา $285/ สัปดาห์

  • ลงทะเบียนเรียน 36 สัปดาห์ขึ้นไป ราคา $280 / สัปดาห์

 

เงื่อนไขโปรโมชั่น:

ผู้สมัครต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป

About School:
Worldwide School of English

สถาบัน Worldwide ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ ใกล้กับท่าเรือ ร้านค้า สถานีขนส่งสาธรณะ สถานีรถไฟร้านอาหาร และโรงภาพยนต์ Worldwide School of English มีชั้นเรียนภาษาอังกฤษทั่วไป (General English) 7 ระดับ, ชั้นเรียนเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ( Academic English preparation) , FCE และ CAE , ชั้นเรียนภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ (Business English) รวมถึงหลักสูตรและโปรแกรมอื่น ๆอีกมากมาย

Related Links :

AdWise Education Admin

January 2021

*ข้อมูลและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาติดต่อสอบถามเพื่อความถูกต้องอีกครั้ง

AdWise Education.

All Rights Reserved. |  Last Updated: January 2021 

  • Facebook