top of page

Arbutus College of Communication Arts, Business and Technology (Arbutus College) 

Arbutus College LOGO.jpg
Arbutus1.jpg

Arbutus College of Communication Arts, Business and Technology (Arbutus College) ก่อตั้งขึ้นในปี 2002 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้นักศึกษามีโครงสร้างการศึกษาด้านธุรกิจและการสื่อสารที่มีเอกลักษณ์ซึ่งไม่มีที่อื่นในแวนคูเวอร์ การสำรวจต่างๆ ที่ดำเนินการกับบัณฑิตมากกว่า 1,000 คนจากวิทยาลัยสะท้อนถึงความพึงพอใจในระดับสูงในหลักสูตรที่เลือกเรียน ส่งผลให้นักเรียนของเรามีความมั่นใจมากขึ้นในการแข่งขันเพื่อตำแหน่งที่ดีในตลาดงาน ภารกิจของสถาบัน Arbutus คือการให้การศึกษาที่มีคุณภาพซึ่งรวมการสื่อสารและทักษะทางวิชาชีพเพื่อเตรียมผู้สำเร็จการศึกษาให้พร้อมสำหรับความสำเร็จในที่ทำงานทั่วโลก

วิสัยทัศน์ของ Arbutus College คือการสร้างชุมชนการเรียนรู้แบบไดนามิกที่ซึ่งนักเรียนจากภูมิหลังทางวิชาชีพและวัฒนธรรมที่หลากหลายสามารถเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับความท้าทายของโลก

หลักสูตรที่เปิดสอน

 

  • Business Management

  • Hospitality Management

  • International Trade

  • Marketing

  • Translation and Interpretation

  • Computer Science and Front-end Web Development

bottom of page