| South Korea

| Recommended Academy

Lexis Korea LOGO

Lexis Korea สถาบันสอนภาษาเกาหลีที่มีคุณภาพทางวิชาการสูงสุดใน 2 เมืองที่มีชีวิตชีวาและมีชีวิตชีวาที่สุดในเอเชีย ทั้งวิทยาเขตโซลและปูซานตั้งอยู่ในย่านใจกลางเมือง มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่สร้างสภาพแวดล้อมการเรียนที่ทันสมัยเพื่อเสริมหลักสูตรภาษาที่เป็นนวัตกรรมใหม่ของสถาบันให้นักเรียนได้รับทั้งการเรียนรู้และประสบการณ์ที่ดีเยี่ยม

| Recommended Program