เรียนภาษาอังกฤษที่ Charles Sturt University (CSU)

                    Charles Sturt University (CSU)  เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยของประเทศออสเตรเลียที่เปิดสอนมากกว่า 400 หลักสูตร มีนักเรียนมาจากทั่วโลกกว่า 38,000 คน CSU ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ ลำดับที่ 5 และติดอันดับสูงสุดในเรื่องของนักศึกษาที่จบแล้วมีได้รับการจ้างงานในอัตราสูงสุด Australia’s top ranked universities for “success in getting a job”, with a 5-star rating in the 2014 Good Universities Guide ด้วยคุณภาพของหลักสูตร และโปรแกรมการฝึกงานทำให้นักศึกษาได้มีโอกาสได้เรียนรู้จากการทำงานจริง และมีคุณสมบัติตามที่ธุรกิจและนายจ้างต้องการ นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยยังมีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับภาคธุรกิจ ทำให้นักศึกษามีเครือข่ายในการทำงาน

 

                    ในแต่ละปีทางมหาวิทยาลัยจะมีการพิจารณาให้ทุนการศึกษาอย่างหลากหลาย (ทุน บางส่วน ช่วยเหลือนักศึกษาต่างชาติ ให้จ่ายค่าเทอมในราคาพิเศษ ตามเงื่อนไขที่กำหนด) สนใจสอบถามข้อมูลได้ค่ะ  นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ 3 แคมปัส เมลเบิร์น ซิดนีย์ และบริสเบน  

 

ข้อดีของการเลือกเรียนที่ CSU 

                    -         หลักสูตรที่เตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานได้จริง และเป็นที่ยอมรับจากบริษัททั่วโลก

                    -         87ของบัณฑิตที่จบจาก CSU จะได้รับการจ้างงานภายใน 4 เดือน และส่วนใหญ่ได้รับเงินเดือนเริ่มต้นในอัตราสูง

                    -         มีระบบการพิจารณาโอนหน่วยกิต จากประวัติการเรียนและประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา ทำให้สามารถเรียนจบ                                ได้ในเวลาที่รวดเร็วขึ้น

                    -         อัตราค่าเล่าเรียนที่สมเหตุสมผล

                    -         สอนโดยคณาจารย์ที่เชียวชาญจริง และเป็นอาจารย์ที่คร่ำหวอดในวงการธุรกิจจริง

                    -         ระบบการเรียนการสอนที่ใช้ web-based training 

                    -         เปิดรับนักศึกษาใหม่ ปีละ 3 ครั้ง (กุมภาพันธ์ / กรกฎาคม / พฤศจิกายน)

                    -         จำนวนนักเรียนต่อห้องมีขนาดเล็ก ทำให้เข้าถึงอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ได้อย่างทั่วถึง

                    -         มีโปรแกรมภาษาอังกฤษ ที่ใช้โอนผลการเรียนเข้ามหาวิทยาลัยได้เลยในแคมปัสเดียวกัน 

                    -         สมัครขอวีซ่านักเรียนเพียงครั้งเดียว สามารถเรียนได้ตั้งแต่ภาษาอังกฤษจนจบปริญญา 

                    -         การจัดตารางเรียนที่ช่วยผสมผสานระหว่างการเรียนกับชีวิตส่วนตัวของนักเรียน Life – study balance 

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom