top of page

Clarence Fulton Secondary School

Clarence Fulton Secondary School LOGO.png
Clarence-Fulton-Secondary.jpg

Clarence Fulton Secondary School เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาเพียงแห่งเดียวในบริติชโคลัมเบียที่ใช้ระบบภาคการศึกษาแบบ 4 ภาค ระบบนี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนโปรแกรมระยะสั้น และนักเรียนที่ต้องการเรียนเนื้อหาเข้มข้นแบบเร่งรัด


ฟุลตันมีโปรแกรมที่โดดเด่น อาทิ วิชาโลกศึกษา ซึ่งมุ่งให้นักเรียนเกิดความตระหนักทางสังคม โดยเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับปัญหาภายในท้องถิ่นและภายในโลก และผลกระทบจากนักเรียนต่อปัญหาดังกล่าว และโปรแกรมอาชีวศึกษา ซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียนที่ต้องการฝึกฝนอาชีพได้มีประสบการณ์จริงขณะยังเรียนอยู่

หากนักเรียนมีความสนใจด้านกีฬา ฟุลตันเข้าร่วมในการแข่งขันกีฬาระหว่างเขตหลายครั้ง ทีมกีฬาของโรงเรียน Clarence Fulton Secondary School  ร่วมการแข่งขันอยู่ตลอดทั้งระดับเขตและระดับมณฑล

 

ด้วยความหลากหลายของรายวิชาและโอกาสต่างๆ ฟุลตันจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนที่ต้องการตัวเลือกและความยืดหยุ่นในแผนการศึกษาเป็นหลัก


หลักสูตรของ Clarence Fulton Secondary School

 • Programs & Services 

 • ​Indigenous Education

 • AIAO (Awaken of Inquiry and Adventure Okanagan/SD22)

 • Athletics

 • Cafeteria

 • iCentre

 • Student Support Services

 • School Counselling

 • Your School Counsellors

 • Sexual Orientation & Gender Identity

 • Mental Health

 • College/University Information

 • Graduation Requirements

 • Scholarships & Other Ways to Pay for your School

วิชาหลัก

 • จุดเด่นที่สุดของโรงเรียนอยู่ที่ระบบ 4 ภาคการศึกษา (รับเข้าเดือนกุมภาพันธ์ เมษายน กันยายนและพฤศจิกายน)  

 • โรงเรียนเปิดสอนรายวิชาหลากหลาย ที่โดดเด่น เช่น

  • รายวิชาภาษาสเปนและฝรั่งเศส

  • สตูดิโออาร์ท (วาดลายเส้น ระบายสีภาพ เซรามิค และงานปั้น) และการละคร

วิชาเลือก

 • โปรแกรมโลกจริยธรรมและโลกศึกษาเชื่อมโยงกับรายวิชาที่เรียนอยู่เดิม มุ่งขยายมุมมองเกี่ยวกับปัญหาสังคมภายในท้องถิ่นและภายในประเทศต่างๆ ทั่วโลก

 • โปรแกรมการฝึกเป็นพ่อครัว/แม่ครัวและโปรแกรมด้านการประกอบอาหารที่มีเนื้อหาเข้มข้นสอนนักเรียนเกี่ยวกับการเตรียมอาหารและอุตสาหกรรมการโรงแรม

การกีฬา

 • นักเรียนที่ฟุลตันประมาณร้อยละ 30 เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาระหว่างที่ศึกษา โรงเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้าร่วมในกีฬาต่างๆ เช่น ฟุตบอล วอลเลย์บอล บาสเก็ตบอล รักบี้ เทนนิส และอเมริกันฟุตบอล

 • ทีมบาสเก็ตบอลของโรงเรียนมีชื่อเสียงมาก และเคยลงแข่งขันในระดับมณฑล 

 • นักเรียนของฟุลตันสามารถเข้าร่วม Whitecaps Soccer Academy หรือ Hockey Canada Skills Academy ได้

โปรแกรมนอกหลักสูตร

 • ฟุลตันเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้าร่วมในโปรแกรมนอกหลักสูตรจำนวนมาก

 • นักเรียนสามารถทำกิจกรรมทางสิ่งแวดล้อมในเขตเกรทเทอร์ เวอร์นอน นอกเหนือจากที่ทำในชั้นเรียน

 • โปรแกรมโลกศึกษาเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในชุมชน ผ่านทางโครงงานในค่พักพิงและภารกิจของเวอร์นอน นักเรียนยังสามารถศึกษาผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั่วโลกโดยการเดินทางไปยังเขตที่กำลังพัฒนา

 • กลุ่มผู้นำและเสียงจากนักเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้วางแผนจัดงานต่างๆ และช่วยแนะให้เห็นถึงหน้าที่สำคัญๆ ระหว่างศึกษาในโรงเรียน

bottom of page