เรียนภาษาอังกฤษที่ Clarence Fulton Secondary School

Clarence Fulton Secondary School
จุดเด่นของโรงเรียน : ด้านกีฬา ศิลปกรรมและการมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน

คลาเรนซ์ ฟุลตัน เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาเพียงแห่งเดียวในบริติชโคลัมเบียที่ใช้ระบบภาค การศึกษาแบบ 4 ภาค ดังนั้นนักเรียนที่คลาเรนซ์จะลงเรียน 2 รายวิชาต่อภาค ภาคละ 10 สัปดาห์ ระบบนี้จึงเหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนโปรแกรมระยะสั้น และนักเรียนที่ต้องการเรียนเนื้อหาเข้มข้นแบบเร่งรัด

ฟุลตันมีโปรแกรมที่โดดเด่น อาทิ วิชาโลกศึกษา ซึ่งมุ่งให้นักเรียนเกิดความตระหนักทางสังคม โดยเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับปัญหาภายในท้องถิ่นและภายในโลก และผลกระทบจากนักเรียนต่อปัญหาดังกล่าว อีกตัวอย่างหนึ่งได้แก่โปรแกรมอาชีวศึกษา ซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียนที่ต้องการฝึกฝนอาชีพได้มีประสบการณ์จริงขณะยังเรียนอยู่

หากนักเรียนมีความสนใจด้านกีฬา ฟุลตันเข้าร่วมในการแข่งขันกีฬาระหว่างเขตหลายครั้ง ทีมกีฬาของโรงเรียนร่วมการแข่งขันอยู่ตลอดทั้งระดับเขตและระดับมณฑล นักเรียนที่ต้องการจะเข้าร่วมทีมกีฬาระดับเขตจะต้องผ่านการคัดเลือกก่อน
ด้วยความหลากหลายของรายวิชาและโอกาสต่างๆ ฟุลตันจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนที่ต้องการตัวเลือกและความยืดหยุ่นในแผนการศึกษาเป็นหลัก

หลักสูตรของ Clarence Fulton Secondary School

วิชาการ

-    จุดเด่นที่สุดของโรงเรียนอยู่ที่ระบบ 4 ภาคการศึกษา (รับเข้าเดือนกุมภาพันธ์ เมษายน กันยายนและพฤศจิกายน)  

-    โรงเรียนเปิดสอนรายวิชาหลากหลาย ที่โดดเด่น เช่น
      o    รายวิชาภาษาสเปนและฝรั่งเศส
      o    สตูดิโออาร์ท (วาดลายเส้น ระบายสีภาพ เซรามิค และงานปั้น) และการละคร

วิชาเลือก

-    โปรแกรมโลกจริยธรรมและโลกศึกษาเชื่อมโยงกับรายวิชาที่เรียนอยู่เดิม มุ่งขยายมุมมองเกี่ยวกับปัญหาสังคมภายในท้องถิ่นและภายในประเทศต่างๆ ทั่วโลก

-    โปรแกรมการฝึกเป็นพ่อครัว/แม่ครัวและโปรแกรมด้านการประกอบอาหารที่มีเนื้อหาเข้มข้นสอนนักเรียนเกี่ยวกับการเตรียมอาหารและอุตสาหกรรมการโรงแรม

การกีฬา

-    นักเรียนที่ฟุลตันประมาณร้อยละ 30 เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาระหว่างที่ศึกษา โรงเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้าร่วมในกีฬาต่างๆ เช่น ฟุตบอล วอลเลย์บอล บาสเก็ตบอล รักบี้ เทนนิส และอเมริกันฟุตบอล

-    ทีมบาสเก็ตบอลของโรงเรียนมีชื่อเสียงมาก และเคยลงแข่งขันในระดับมณฑล 
-    นักเรียนของฟุลตันสามารถเข้าร่วม Whitecaps Soccer Academy หรือ Hockey Canada Skills Academy ได้

โปรแกรมนอกหลักสูตร

-    ฟุลตันเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้าร่วมในโปรแกรมนอกหลักสูตรจำนวนมาก

-    นักเรียนสามารถทำกิจกรรมทางสิ่งแวดล้อมในเขตเกรทเทอร์ เวอร์นอน นอกเหนือจากที่ทำในชั้นเรียน

-    โปรแกรมโลกศึกษาเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในชุมชน ผ่านทางโครงงานในค่พักพิงและภารกิจของเวอร์นอน นักเรียนยังสามารถศึกษาผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั่วโลกโดยการเดินทางไปยังเขตที่กำลังพัฒนา

-    กลุ่มผู้นำและเสียงจากนักเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้วางแผนจัดงานต่างๆ และช่วยแนะให้เห็นถึงหน้าที่สำคัญๆ ระหว่างศึกษาในโรงเรียน

หลักสูตรต่างๆ และค่าใช้จ่างเบื้องต้น