top of page

ELS Language Centers (USA-CANADA)

ELS LOGO.jpg
Female Student

ELS Language Centers เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 1961 ELS มีนักเรียนที่สำเร็จหลักสูตรภาษาอังกฤษจากสถาบันไปแล้วกว่า 1.2 ล้านคน จาก 143 ประเทศทั่วโลก เป็นเวลากว่า 60 ปีที่นักเรียนมากมายเลือกมาศึกษาภาษาอังกฤษที่ ELS ด้วยระดับชั้นเรียน 12 ระดับ ศูนย์เทคโนโลยีภาษาที่ล้ำสมัย บริการทดสอบที่หลากหลาย และความช่วยเหลือในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ทำให้ ELS เป็นสถาบันภาษาที่มีความพร้อมมากที่สุดในอมเริกาและแคนาดา

หลักสูตรยอดนิยม:

 

เหตุใดนักเรียนจึงเลือกเรียนภาษาอังกฤษกับสถาบัน ELS


1. ความเป็นเลิศทางวิชาการ
การเรียนภาษาอังกฤษกับ ELS เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการพัฒนาทักษะทางภาษาและเตรียมความพร้อมสำหรับความสำเร็จด้านวิชาการและอาชีพ มหาวิทยาลัยกว่า 650 แห่งทั่วโลกยอมรับใบรับรองจาก ELS 

2. ประสบการณ์อเมริกัน/แคนาดาที่แท้จริง
นักเรียนจะได้สัมผัสกับประสบการณ์ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นที่อุดมไปด้วยวัฒนธรรมและความเข้มงวดด้านวิชาการตั้งแต่วันแรกที่เริ่มเรียนกับสถาบัน รวมไปถึงการเลือกพักในโฮมสเตย์กับครอบครัวในท้องถิ่น พักในหอพักของมหาวิทยาลัย หรือในอพาร์ตเมนต์กับเพื่อนนักศึกษา และเพิ่มความมั่นใจและสร้างทักษะจากประสบการณ์จริง

3. เครือข่ายใหญ่ที่สุด
ELS มีเครือข่ายศูนย์ภาษาอังกฤษตามวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในโลก สามารถเลือกจากกว่า 35 แห่ง ซึ่งรวมถึงเมืองใหญ่และเมืองเล็กที่เงียบสงบน่าอยู่

4. การสนับสนุนและความปลอดปลอดภัย
สถานที่ตั้งของ ELS ทุกแห่งมีตัวเลือกโฮมสเตย์พร้อมครอบครัวอุปถัมภ์ที่พูดภาษาอังกฤษได้ ดังนั้นนักเรียนจะรู้สึกปลอดภัยและสะดวกสบายเสมอ ELS ยังช่วยนักเรียนหาที่พักนักศึกษาหรือที่พักอื่นๆ ได้

คณาจารย์พร้อมให้คำปรึกษาและช่วยเหลือด้านวิชาการในการสมัครเข้ามหาวิทยาลัย ELS มีครูที่มีประสบการณ์มากที่สุดที่เป็นสมาชิกของ TESOL (ครูสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาอื่น) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือประกาศนียบัตร TEFL และเคยสอนที่ ELS มานานกว่า 15 ปี

ELS LANGUAGE 12 CENTERS.JPG
ELS LANGUAGE 12 CENTERS 2.JPG
ELS New York accommodation.JPG
bottom of page