INTERNATIONAL LANGUAGE ACADEMY of CANADA (ILAC)

ILAC – International Language Academy of Canada  สถาบันที่ได้รับรางวัลหลากหลาย  Best Language School Canada, Best Language School North America, Top Choice Award  และ  Consumer Choice Award

 

ILAC คือ โรงเรียนภาษาที่ใหญ่ที่สุดของแคนาดา พร้อมรางวัลคุณภาพ  มี 5 campus รองรับนักเรียนได้ 2000 คน  ที่ Toronto และ 4 campus  สำหรับนักเรียน 1400 คน  ที่  Vancouver พร้อมต้อนรับนักเรียน เพื่อมาเป็นนักเรียน ILAC พร้อมเพื่อนๆ อีก 75 ชาติจากทั่วโลก

 

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป General English, Business English, หลักสูตรภาษาอังกฤษเตรียมสอบ ต่าง ๆ เช่น Cambridge (FCE, CAE, CPE), TOEFL Prepation, IELTS Preparation

หลักสูตรการสอนคุณภาพ พร้อมความร่วมมือกับ Oxford University Press  ในการจัดทำ textbook สำหรับนักเรียน  ILAC โดยเฉพาะ   สถานที่เรียนสวยงามทันสมัย boutique style 

 

University Pathway

หลักสูตรเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย University Pathway สำหรับนักเรียนที่ตั้งใจเรียนต่อทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท  Post Graduate Program  หรือ Advanced Diploma

ILAC  มีความร่วมมือกับ  85 Universities ขึ้นอยู่กับพื้นฐานภาษาเฉพาะบุคคล  มีระยะตั้งแต่ 8 – 24 สัปดาห์ เพื่อเชื่อมต่อสู่มหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องสอบ  IELTS  หรือ  TOEFL   พร้อมเตรียมนักเรียนของ ILAC  ให้พร้อมเพื่อความสำเร็จยิ่งในการศึกษาในมหาวิทยาลัยของแคนาดา

 

High School Preparation Program 

โปรแกรมเตรียมความพร้อมสู่การเรียนมัธยมศึกษาในแคนาดา

ILAC เสนอโปรแกรมใหม่ล่าสุด  High School Preparation Program  เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับน้องๆ ที่จะเข้าเรียนต่อมัธยมศึกษาในแคนาดา  ไม่ว่าจะเป็น  Burnaby, Vancouver, Delta, Coquitlam, New West, Victoria  หรือที่อื่นๆ

ILAC เปิดรับเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับน้องๆ  เพื่อก้าวสู่ความสำเร็จในการเรียน Secondary School ในแคนาดาค่ะ  โดยแนะนำให้น้องๆ เดินทางมาเรียนที่ ILAC หลังจากสอบปลายภาคเสร็จสิ้น  เพราะยิ่งให้เวลาในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนานเท่าไหร่ น้องจะมีโอกาสทำสอบ English Assessment  ของ  School District  ที่สมัครเรียนไว้ได้ดียิ่งขึ้น ILAC เชี่ยวชาญการออกแบบหลักสูตรเพื่อเตรียมนักเรียนสู่  High School  ค่ะ  รางวัลมากมายที่ได้รับ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  Best Language School North America   และ  Best Language School Canada

โปรแกรมเรียนและทำงานของ ILAC International College

ILAC International College   พร้อมเสนอโปรแกรมเรียนและทำงานที่มีชือเสียงมายาวนาน (Co-Op Programs) โดยในระหว่างเรียน สามารถทำงาน part-time  ได้ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ได้ด้วย 

ในช่วงที่ 2 คือ  ทำงานเต็มเวลา 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์    ได้ทั้งความรู้จากชั้นเรียนในการให้บริการที่เป็นเลิศในโลกธุรกิจ และโอกาสในการทำงานหาประสบการณ์ในแคนาดา

พิเศษ  บริการจัดหางานฟรี  เป็นงานที่ได้รับค่าตอบแทนในสายธุรกิจการบริการ  สามารถปรึกษาและระบุลักษณะงานที่ต้องการทำได้กับ  Practicum Coordinator  ทั้งนี้ โอกาสที่จะได้งานที่คาดหวังขึ้นอยู่กับสาขาวิชาที่สำเร็จปริญญาตรีมาเช่นกัน ซึ่งช่วยให้นักเรียนได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ทำงานจริงในระดับสากล Paid Internship  และมี work permit สำหรับทำงานพาร์ทไทม์ถูกกฎหมาย (ตามที่กฎหมายกำหนด)

Program:

 • Service Excellence for Business Diploma with Co-op

 • Communication & Service Essentials Diploma with Co-op (60 weeks)

 • Service Essentials for Business Diploma with Co-op (40 weeks)

 • Service Excellence for Business Certificate (26 weeks)

 • Sales & Marketing Diploma (52 weeks)

 • Sales & Marketing Diploma with Co-op (92 weeks)

 • Business Administration Diploma (52 weeks)

 • Business Administration Diploma with Co-op (92 weeks)

Related Links :

ทำไมต้องเป็น  ILAC International College

จุดเด่นของ ILAC  คือ คุณภาพของการจัดหางาน (Job Placement)  ด้วยชื่อเสียงที่เป็นที่ยอมรับของ ILAC ตั้งแต่ทีม ILAC จนถึงระดับผู้บริหาร ที่มีต่อธุรกิจชั้นนำ หลากหลายสาขา ทั้งที่  Toronto  และ Vancouver ทำให้นักเรียนของ ILAC ได้เข้าทำงานกับบริษัทที่มีชื่อเสียง

ILAC International College มีสัญญาส่งนักเรียนทำงานกับผู้ประกอบธุรกิจกว่า 200 บริษัท หลากหลายธุรกิจ เช่น โรงแรมที่เป็น International Hotel Chain  บริษัททัวร์ บริษัทโฆษณา  ธุรกิจ retailed  หรือ Customer Service Centre โดยทีม Career Service ทำงานใกล้ชิดกับนักเรียน มี Resume Clinic, Networking Events, Interview Coaching   และดำเนินการนัดหมายส่งนักเรียนไปทำการสัมภาษณ์ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากงานเหล่านี้ เป็น paid practicum  ดังนั้น คุณสมบัคิและทักษะการสื่อสารของนักเรียนมีความสำคัญในการตัดสินใจเลือกจ้างเช่นกัน​

Campus:

 • Toronto

 • Vancouver

Photo Gallery:

สอบถามและสมัครเรียน

*ข้อมูลและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาติดต่อสอบถามเพื่อความถูกต้องอีกครั้ง

AdWise Education.

All Rights Reserved. |  Last Updated: April 2021 

© Copyright
 • Facebook