top of page

ILSC English Language Schools (CANADA)

ILSC Australia LOGO.jpg
maxresdefault.jpg

ILSC English Language Schools สถาบันภาษาอังกฤษชั้นนำของประเทศแคนาดาและเป็นที่นิยมสำหรับนักเรียนต่างชาติจากทั่วโลกนานกว่า 30 ปี  ก่อตั้งในปี 1991 เป็นโรงเรียนสอนภาษาที่มีขนาดใหญ่ในแคนาดา มีชื่อเสียงในหมู่นักเรียนจากนานาประเทศ บรรยากาศการเรียนจึงผสมผสานหลากหลายวัฒนธรรมและความเป็นมิตร นักเรียนสามารถเลือกเรียนวิชาหลากหลายตามความต้องการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ทั้งการพัฒนาด้านภาษา และวิชาชีพ ครูของ ILSC ทุกคนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีประสบการณ์การสอนนักเรียนต่างชาติ และได้รับประกาศนียบัตรด้านการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง รวมถึงทีมที่ปรึกษานานาชาติที่คอยบริการช่วยเหลือนักเรียนชาติต่างๆ ให้คำแนะนำในการจัดหลักสูตรและสันทนาการทั้งในและนอกโรงเรียน

 

เมืองที่เปิดสอน :

 • Vancouver

 • Toronto

 • Montreal (สำหรับ Montreal เปิดสอนทั้งภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส)

 

หลักสูตรที่เปิดสอน :

 • English Communication (General English) เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

 • University Pathway Program เรียนภาษาอังกฤษเพื่อตรงต่อเข้าวิชาชีพหรือปริญญาที่วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยในแคนาดา โดยไม่ต้องมีผลสอบ IELTS หรือ TOEFL **

 • Test Preparation (IELTS, TOEFL) เรียนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัวสอบ IELTS หรือ TOEFL **

 • Business English เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ **

 • Cultural and creative English เรียนภาษาอังกฤษในเชิงวัฒนธรรมและสร้างสรรค์

 

หมายเหตุ : 

 1. สำหรับหลักสูตรที่มี ** นักเรียนสามารถสอบวัดระดับภาษาอังกฤษของโรงเรียนได้ฟรี  (PROLA Test) เพื่อวัดระดับภาษาที่สามารถเข้าเรียนหลักสูตรที่ต้องการ

 2. นักเรียนสามารถเข้าเรียนได้ทุกวันจันทร์ แต่โรงเรียนขอแนะนำให้เริ่มเรียนวันจันทร์ที่ตรงกับ Week 1 ของ Session (1 session = 4 weeks) และจะมีการสอบวัดระดับภาษาในสัปดาห์ที่ 4 ของ session

 3. นักเรียนที่ลงเรียนเฉพาะหลักสูตรภาษาไม่สามารถทำงานได้ หากฝ่าฝืนจะถูกระงับวีซ่าทันทีและต้องรับโทษทางกฏหมายของประเทศแคนาดา

Learn English or French in Canada: Study at ILSC Montréal
02:22

Learn English or French in Canada: Study at ILSC Montréal

http://www.ilsc.com/montreal -- In Montréal, the largest French-speaking city in the world outside of Paris, there is a captivating mix of European sophistication, lively urban culture and diversity. The city’s unique character was shaped by the French, the English, and two centuries of immigrants from more than 80 countries, creating a blend of old-world architecture and modern style. The ILSC-Montréal campus is set in the heart of Old Montréal, close to the Old Port, and near public transport, restaurants, popular shopping districts and lush green parks. If you’re passionate about the arts, film, food and fashion, you’ll fall in love with this city as soon as you arrive. http://www.youtube.com/ilsctv ----------------------------- Video transcript I chose Montreal to study here because I can speak more than 1 language. The city never stops; it is so full of life. I think it’s an awesome place. I am here to improve my English and learn French. We can enjoy beautiful architecture and beautiful scenery as well. I can meet a lot of people from different countries because here it’s, like, multicultural. Everyone is so happy, everyone is so beautiful. So, it’s awesome, I am loving it. Actually, I am getting in love with Montreal. ILSC location is the best. It’s in the middle of Montreal, everything is really close. There is lots of nice places to go with restaurants, pubs. When I came first time, I couldn’t speak English. Now I have been there for 6 months, I think I have improved a lot. The teachers at ILSC are very knowledgeable and friendly. All of them. They are so nice and so kind. They really care about us. Sometimes it feels like they are not my teachers, they are my friends. I learned a lot of vocabulary, pronunciation, writing, reading that I will need for university. We can learn here at school, and we can learn outside the school because they have a lot of activities. I strongly recommend to come to ILSC –Montreal because all the students and teachers are very friendly and so helpful. If you really want to study and have fun at the same time, come to ILSC to study.
Learn English in Canada: Study at ILSC Toronto
02:09

Learn English in Canada: Study at ILSC Toronto

http://www.ilsc.ca/ilsc-toronto.aspx -- Discover Toronto, the largest city in Canada and the heart of the nation’s business and cultural life. This vibrant metropolis is the most multicultural city on the planet with more than 100 different cultural groups. Set on the shores of beautiful Lake Ontario, Toronto is a city of neighbourhoods, each with its own rich history and unique charm and character. ILSC Toronto is located in the centre of downtown. It’s close to major transit hubs, parks, shopping, restaurants and so much more. Your days will be filled with new experiences and adventures in this cosmopolitan playground. ILSC Toronto’s exciting and varied programs will help you achieve your goals. Our dedicated and friendly teachers & staff will make sure your journey is fun-filled and enlightening. Come join us and experience ILSC Toronto. http://www.youtube.com/ilsctv ******************** Video transcript: Toronto is really big and there are a lot of interesting people, I like Toronto. Toronto is multicultural so we can meet people from other countries. The city is very modern, it’s amazing. I like everything here. Toronto’s downtown is really amazing. It seems that it never stops. There is always people around and always something to do, I really like it. The location is pretty great. It’s downtown. There are a lot of restaurants, bakeries, cafés. It’s next to the subway, the Eaton Centre. I’ve improved a lot because the classes here are very dynamic. You can choose many programs like business classes, communication and so on. So they have many opportunities to improve your English skills and your professional skills. I Iike the fact that the classes are very small so the teacher can focus on your weakness points and make you really improve. They are so kind and they are trying to understand our English. It’s also nice because I meet different cultures, different ways, styles. It’s simply amazing. I improved my grammar, speaking and reading skills. When I came to Toronto, for the first time, I couldn’t speak English. ILSC is well established and well known in Toronto. It’s one of the best schools here. If you want to go to the big city you can go to Toronto. I you want to have a really interesting experience in your life you can go to ILSC. If you want to combine the two things: studying English and seeing a nice city, well, Toronto is just the place for you!
bottom of page