top of page

ONCAMPUS Paris
Domus, Marangoni, NABA

ON CAMPUS Paris LOGO.jpg
ON CAMPUS Paris.jpg

ONCAMPUS เปิดสอนหลักสูตรเตรียมเข้ามหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรี และปริญญาโทในมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วสหราชอาณาจักร และยุโรป

 

โปรแกรมของ ONCAMPUS ได้รับการออกแบบสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ไม่ตรงตามข้อกำหนดสำหรับการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยโดยตรง ให้ได้รับความช่วยเหลือและการสนับสนุนเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยที่ต้องการ

 

สถาบัน ON CAMPUS เป็นส่วนหนึ่งของ Cambridge Education Group ซึ่งเป็นผู้ให้บริการหลักสูตรปูพื้นรายแรกในสหราชอาณาจักรและเป็นผู้ให้บริการการศึกษาระดับนานาชาติชั้นนำนับตั้งแต่ปี 1952  ON CAMPUS ได้รับการตรวจสอบโดยสำนักงานประกันคุณภาพสำหรับการอุดมศึกษา (QAA) 

 

หลักสูตร

  • Foundation Programmes

  • English Language

  • Undergraduate Foundation

  • International Year One (IY1)

  • Pre-Master’s Programme

  • Medicine Undergraduate Foundation

  • Integrated CAS (iCAS) Information

 

(Undergraduate Foundation : หลักสูตร สำหรับนักศึกษาที่ต้องการเรียนต่อในสาขาแพทยศาสตร์โดยเฉพาะ
Foundation Medicine Undergraduate Foundation-International Year One : สำหรับการเข้าเรียนต่อในปีที่ 2 ในสาขาวิชาระดับปริญญาตรีที่หลากหลาย)

bottom of page