เรียนต่อออสเตรเลีย
เรียนต่อแคนาดา
เรียนต่อนิวซีแลนด์
เรียนต่ออังกฤษ
เรียนต่ออเมริกา
Show More

QUEENSFORD COLLEGE

Queensford College เป็นสถาบันที่มุ่งเน้นการให้การศึกษาที่มีคุณภาพและการฝึกอบรมหลักสูตรที่ได้รับการรับรองมานานกว่า 10 ปี

วิทยาเขตของ Queensford มีอยู่ใน 3 รัฐสำคัญในAustralia , Queensland (Brisbane), New South Wales (Parramatta) และ South Australia (Adelaide)

วุฒิการศึกษาที่นักเรียนทุกคนของ Queensford College ได้รับการรับรองจาก Australian Skills Quality Authority (ASQA)

Queensford College มีความเชี่ยวชาญในการจัดหลักสูตรในการดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก (Aged Care, Early Childhood) หลักสูตรการประกอบอาหารเชิงพาณิชย์ (Commercial Cookery) , การพยาบาล (Nursing) , Leadership & Management และ Information Technology

หลักสูตรของ Queensford เปิดเส้นทางสู่การฝึกงาน หาโอกาสในการทำงาน และเพื่อศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

Courses:

  • Accounting & Business

  • Aged / Child Care

  • Community Services & Health (Nursing, Ageing Support, Early Childhood)

  • Hospitality (Commercial Cookery, Hospitality Management)

  • Information Technology

  • Management (Leadership Management)

  • Short Courses (Barista, Responsible Service Of Alcohol, Manual Handling, First Aid)


Campus:

1/2

*ข้อมูลและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาติดต่อสอบถามเพื่อความถูกต้องอีกครั้ง

AdWise Education.

All Rights Reserved. |  Last Updated: March 2021 

  • Facebook
Copyrights