top of page

SHAFSTON INTERNATIONAL COLLEGE 

Shafston.jpg

สถาบัน Shafston International College เมือง Brisbane และ Gold Coast ประเทศออสเตรเลีย ก่อตั้งเมื่อปี 1996 กว่า 23 ปีที่ผ่านมา มีนักเรียนที่จบการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้มากกว่า 120,000 คน จากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก

เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ และหลักสูตรวิชาชีพหลากหลาย อาคารและบริเวณโรงเรียนมีความร่มรื่นและสวยงาม เป็นลักษณะสถาปัตยกรรมสไตล์ Gothic ที่ก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 1851 และยังคงสภาพที่สมบูรณ์ติดอันดับสถานที่เก่าแก่อันดับ 3 ของรัฐ Queensland

นอกจากนี้ สถาบัน Shafston International College ยังได้รับรางวัลอันดับ 1 English School in Australia ในปี 2013 และปี 2014 โดย Ryugaku Journal การันตีความสำเร็จอีกด้วย

Shafston 2019-Award-FBPost2.jpg
ESL-Stickers-Certificate-8x8-web.jpg

Courses :

ENGLISH ภาษาอังกฤษ

 

 • Cambridge Exam Preparation

 • General English

 • IELTS Preparation

 • Preparation for TOEIC

 

VOCATIONAL วิชาชีพ

 

 • Advanced Diploma of Leadership and Management

 • Certificate III in Early Childhood Education and Care  

 • Certificate IV in Business

 • Childcare Packaged Program

 • Diploma of Business (Entrepreneurial Focus)

 • Diploma of Leadership and Management

 • Diploma of Project Management

 

Campus :

AUSTRALIA

 • Brisbane

 • Gold Coast

Brisbane Campus Map :

Gold Coast Campus Map :

Shafston7
Shafston7
press to zoom
Shafston9
Shafston9
press to zoom
Shafston8
Shafston8
press to zoom
Shafston6
Shafston6
press to zoom
Shafston5
Shafston5
press to zoom
Shafston4
Shafston4
press to zoom
Shafston3
Shafston3
press to zoom
Shafston2
Shafston2
press to zoom
Shafston1
Shafston1
press to zoom
GC-banner-1
GC-banner-1
press to zoom
Gold-Coast_-City-of-Gold-Coast
Gold-Coast_-City-of-Gold-Coast
press to zoom
Brisbane-Campus
Brisbane-Campus
press to zoom
Shafston
Shafston
press to zoom
bottom of page