เรียนภาษาอังกฤษที่ Strathfield College

ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Sydney เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ค่าเรียนปี 2018 (โปรโมชั่น ราคาเท่าปี 2017 ค่ะ)