เรียนภาษาอังกฤษที่ Vernon School District #22

Vernon School District #22

โรงเรียนรัฐบาลในเครือเวอร์นอน (Vernon School District #22) ตั้งอยู่ที่เมืองเวอร์นอน ในหุบเขา Okanagan รัฐบริติชโคลัมเบีย อยู่ห่างจากเมืองแวนคูเวอร์ประมาณ 4.5 ชั่วโมงทางรถยนต์หรือใช้เวลาเพียง 45 นาทีโดยเครื่องบิน เมืองเวอร์นอนเป็นเมืองขนาดกลาง มีประชากรประมาณ 57,000 คน  ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา แม่น้ำ ภูเขาและทะเลสาบที่สวยงาม คือ Kalamalka Lake, Okanagan Lake และ Swan Lake เวอร์นอนเป็นเมืองที่ได้รับความนิยมในการท่องเที่ยวและเป็นเมือง   ที่น่าอยู่ที่สุดแห่งหนึ่งของแคนาดา

โปรแกรมดูแลนักเรียนต่างชาติของเขตการศึกษาเวอร์นอน พร้อมดูแลนักเรียนอย่างดีเยี่ยม เพื่อให้นักเรียนได้รับการศึกษาที่เป็นเลิศในบริเวณที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของแคนาดานักเรียนไม่เพียงแต่จะได้รับประโยชน์จากการศึกษาที่มีมาตรฐานด้านวิชาการสูงเท่านั้นแต่ยังจะได้รับประสบการณ์และได้เรียนรู้วัฒนธรรมแบบชาวแคนาดาในสภาพแวดล้อมที่ใช้ภาษาอังกฤษอีกด้วย

เวอร์นอนตั้งอยู่ในหุบเขา Okanagan ที่สวยงาม มีชื่อเสียงด้านสวนผลไม้ ไร่องุ่น ทะเลสาบภูเขาและรีสอร์ทระดับโลก Okanagan เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจที่มีนักท่องเที่ยวมาพักผ่อนตลอดทั้งปี เนื่องจากบริเวณนี้นับว่าเป็นเขตที่มีอากาศดีที่สุดแห่งหนึ่งของแคนาดา กิจกรรมในฤดูร้อน ได้แก่ พายเรือ ตกปลา ปั่นจักรยานภูเขา ปีนเขา เล่นเรือใบ ว่ายน้ำและกอล์ฟ กิจกรรมในฤดูหนาว เช่น สกีและสโนว์บอร์ดที่ Silver Star Ski Resort และกิจกรรมฤดูหนาวอื่นๆ

ส่วนหนึ่งของประสบการณ์ในการเรียนต่อต่างประเทศคือการพักอาศัยอยู่กับคอรบครัวชาวแคนาดาซึ่งได้รับการเลือกสรรอย่างดี โดยเจ้าหน้าที่ที่ดูแลด้านโฮมสเตย์ของเราแต่ละครอบครัวที่ได้รับการคัดเลือกมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย อบอุ่นและสะดวกสบายเพื่อให้นักเรียนของเราพอใจและได้รับประสบการณ์ที่น่าจดจำ

หลักสูตรที่เปิดสอน


โรงเรียนรัฐบาลในเครือเวอร์นอนยินดีต้อนรับนักเรียนทุกวัยและทุกระดับชั้น หลักสูตรของโรงเรียนได้รับการพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางการศึกษาที่หลากหลาย และเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนต่างชาติให้ประสบความสำเร็จทั้งด้านชีวิตความเป็นอยู่และด้านวิชาการ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและสังคม

- ประถมศึกษา (อนุบาล – ม.1) 

- มัธยมศึกษา (ม.2 – ม.6)

- หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยและหลักสูตรประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

- พัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติ (ESL)


- หลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้นภาคฤดูร้อน

- หลักสูตรภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนสำหรับนักเรียนต่างชาติ

- หลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้นฤดูหนาว

- พัฒนาด้านการกีฬา ฮอคกี้และฟุตบอล

Vernon Secondary School (VSS)

เวอร์นอนเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีหลักสูตรกว้างมากที่สุดโรงเรียนหนึ่งในเมือง เปิดสอนรายวิชาทุกแขนง โรงเรียนมีความภาคภูมิใจในความสำเร็จด้านกีฬา ศิลปกรรม และวิชาการ นักกีฬาโรงเรียนได้เข้าแข่งขันในระดับมณฑลเสมอ ไม่ว่าจะเป็นกอล์ฟ เคอร์ลิง ฟุตบอล วิ่งกลางแจ้ง (cross-country running) หรือกีฬาอื่น ภาควิชาการละครมีชื่อเสียงในการผลิตละครเพลง ทางด้านวิชาการ โรงเรียนมีโปรแกรมเศรษฐศาสตร์เปิดสอนทั่วเขต ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นโปรแกรมหนึ่งที่ดีที่สุดของมณฑล

นอกจากนี้ โรงเรียนได้เปิดสอนโปรแกรมของ Hockey Canada Skills Academy และได้จัดทำโปรแกรม High Performers ขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่เก่งทางด้านกีฬาหรือด้านศิลปกรรมสามารถประสมประสานความสนใจทางวิชาการเข้ากับความสนใจในกิจกรรมนอกหลักสูตร

วิชาการ

-    โรงเรียนเปิดสอนรายวิชาภาษาต่างประเทศหลายภาษาเช่น สเปน ญี่ปุ่น เยอรมัน และ ฝรั่งเศส โรงเรียนยังมีโปรแกรมการพัฒนาภาษาอังกฤษเข้มข้นสำหรับผู้ที่เรียน ESL ด้วย

-    ความหลายหลายของรายวิชาเอื้อให้ผู้เรียนสามารถจัดตารางเรียนที่ตอบสนองเป้าหมายทางการศึกษาของตนได้

-    โปรแกรม High Performers เอื้อให้นักเรียนที่ต้องลงแข่งขันกีฬาหรือที่กำลังศึกษาศิลปกรรมชั้นสูงสามารถประสมประสานวิชาการเข้ากับการฝึกซ้อม

วิชาเลือก

-    วิชาผลิตสื่อโทรทัศน์เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ผลิตสื่อ่โทรทัศน์เกี่ยวกับความคืบหน้าของเหตุการณ์ต่างๆ ในโรงเรียนสัปดาห์ละสองครั้ง นอกจากนี้โรงเรียนยังเปิดสอนรายวิชาที่เกี่ยวกับการใช้สื่อและแอนิเมชัน (ใช้คอมพิวเตอร์)

-    โปรแกรมเกี่ยวกับเสื้อผ้าและแฟชั่นเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้าเอง

-    โปรแกรมศิลปกรรมของโรงเรียนมีความแข็งแกร่ง มีรายวิชา เช่น วาดลายเส้น ระบายภาพ ถ่ายรูป และซิลค์สกรีน

-    โปรแกรมทางวิชาชีพมีรายวิชาให้เลือกหลากหลายเช่น ช่างไม้ งานประดิษฐ์จากไม้ และยานยนต์

-    รายวิชาที่เป็นกิจกรรมกลางแจ้งทำให้นักเรียนสามารถใช้ที่ตั้งของเวอร์นอนซึ่งมีลักษณะเป็นภูเขาสำหรับกิจกรรมต่างๆ เช่น การเดินป่าเดินเขา การเดินท่องเที่ยวด้วยรองเท้าลุยหิมะ การออกแคมป์ และกิจกรรมกลางแจ้งอื่นๆ

-    ห้องปฏิบัติการสำหรับงานเครื่องยนต์ งานไม้ และงานโลหะ

การกีฬา

-    เปิดสอนรายวิชาเศรษฐศาสตร์ระดับเอพี ซึ่งเรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้งในช่วงเย็น เป็นเวลา 1 ปีการศึกษา โปรแกรมนี้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาแง่มุมต่างๆ ในโลกแห่งความเป็นจริง นักเรียนจะต้องแข่งขันทำธุรกิจกับนักเรียนต่างชาติเป็นประจำเพื่อที่จะได้ประสบการณ์และความรู้กว้างขึ้นในด้านนั้นๆ

-    โรงเรียนมีการจัดงาน CHIMO Days ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่มีการแข่งขันระหว่างครูกับนักเรียน เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีและสร้างความเป็นสถาบันเดียวกัน

-    Effective Behaviour Committee เป็นคณะทำงานที่มีผลงานดีเยี่ยมในการให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการรังแกหรือขู่เข็ญคุกคามแก่เพื่อนนักเรียนด้วยกัน และเป็นที่ชื่นชมไปทั่วทั้งเขต

 

หลักสูตรและค่าใช้จ่ายเบื้องต้น