top of page

Vernon School District #22

Vernon School District22 logo lg.jpg
vernon.jpg

Vernon School District #22 เป็นโรงเรียนรัฐบาลในเครือเวอร์นอน ตั้งอยู่ที่เมืองเวอร์นอน ในหุบเขา Okanagan รัฐบริติชโคลัมเบียเมืองเวอร์นอนเป็นเมืองขนาดกลาง มีประชากรประมาณ 57,000 คน  ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา แม่น้ำ ภูเขาและทะเลสาบที่สวยงาม คือ Kalamalka Lake, Okanagan Lake และ Swan Lake เวอร์นอนเป็นเมืองที่ได้รับความนิยมในการท่องเที่ยวและเป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดแห่งหนึ่งของแคนาดา

โปรแกรมดูแลนักเรียนต่างชาติของเขตการศึกษาเวอร์นอน พร้อมดูแลนักเรียนอย่างดีเยี่ยม เพื่อให้นักเรียนได้รับการศึกษาที่เป็นเลิศ นักเรียนไม่เพียงแต่จะได้รับประโยชน์จากการศึกษาที่มีมาตรฐานด้านวิชาการสูงเท่านั้น แต่ยังจะได้รับประสบการณ์และได้เรียนรู้วัฒนธรรมแบบชาวแคนาดาในสภาพแวดล้อมที่ใช้ภาษาอังกฤษอีกด้วย

เวอร์นอนตั้งอยู่ในหุบเขา Okanagan ที่สวยงาม มีชื่อเสียงด้านสวนผลไม้ ไร่องุ่น ทะเลสาบภูเขาและรีสอร์ทระดับโลก Okanagan เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจที่มีนักท่องเที่ยวมาพักผ่อนตลอดทั้งปี เนื่องจากบริเวณนี้นับว่าเป็นเขตที่มีอากาศดีที่สุดแห่งหนึ่งของแคนาดา กิจกรรมในฤดูร้อน ได้แก่ พายเรือ ตกปลา ปั่นจักรยานภูเขา ปีนเขา เล่นเรือใบ ว่ายน้ำและกอล์ฟ กิจกรรมในฤดูหนาว เช่น สกีและสโนว์บอร์ดที่ Silver Star Ski Resort และกิจกรรมฤดูหนาวอื่นๆ

ส่วนหนึ่งของประสบการณ์ในการเรียนต่อต่างประเทศคือการพักอาศัยอยู่กับครอบครัวชาวแคนาดาซึ่งได้รับการคัดสรรอย่างดี โดยเจ้าหน้าที่ที่ดูแลด้านโฮมสเตย์ของเรา แต่ละครอบครัวที่ได้รับการคัดเลือกมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย อบอุ่นและสะดวกสบาย เพื่อให้นักเรียนของเราพอใจและได้รับประสบการณ์ที่น่าจดจำ

หลักสูตรที่เปิดสอน


Vernon School District #22  โรงเรียนรัฐบาลในเครือเวอร์นอนยินดีต้อนรับนักเรียนทุกวัยและทุกระดับชั้น หลักสูตรของโรงเรียนได้รับการพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางการศึกษาที่หลากหลาย และเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนต่างชาติให้ประสบความสำเร็จทั้งด้านชีวิตความเป็นอยู่และด้านวิชาการ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและสังคม

 • ประถมศึกษา (อนุบาล – ม.1) 

 • มัธยมศึกษา (ม.2 – ม.6)

 • หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยและหลักสูตรประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

 • พัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติ (ESL)

 • หลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้นภาคฤดูร้อน

 • หลักสูตรภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนสำหรับนักเรียนต่างชาติ

 • หลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้นฤดูหนาว

 • พัฒนาด้านการกีฬา ฮอคกี้และฟุตบอล

 

Vernon School District #22 เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีหลักสูตรกว้างมากที่สุดโรงเรียนหนึ่ง เปิดสอนรายวิชาทุกแขนง โรงเรียนมีความภาคภูมิใจในความสำเร็จด้านกีฬา ศิลปกรรม และวิชาการ นักกีฬาโรงเรียนได้เข้าแข่งขันในระดับมณฑลเสมอ ไม่ว่าจะเป็นกอล์ฟ เคอร์ลิง ฟุตบอล วิ่งกลางแจ้ง (cross-country running) หรือกีฬาอื่น ภาควิชาการละครมีชื่อเสียงในการผลิตละครเพลง ทางด้านวิชาการ โรงเรียนมีโปรแกรมเศรษฐศาสตร์เปิดสอนทั่วเขต ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นโปรแกรมหนึ่งที่ดีที่สุดของมณฑล

นอกจากนี้ โรงเรียนได้เปิดสอนโปรแกรมของ Hockey Canada Skills Academy และได้จัดทำโปรแกรม High Performers ขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่เก่งทางด้านกีฬาหรือด้านศิลปกรรมสามารถประสมประสานความสนใจทางวิชาการเข้ากับความสนใจในกิจกรรมนอกหลักสูตร​วิชาการ

โรงเรียนเปิดสอนรายวิชาภาษาต่างประเทศหลายภาษาเช่น สเปน ญี่ปุ่น เยอรมัน และ ฝรั่งเศส โรงเรียนยังมีโปรแกรมการพัฒนาภาษาอังกฤษเข้มข้นสำหรับผู้ที่เรียน ESL ด้วย นอกจากนี้โปรแกรม High Performers ที่เอื้อให้นักเรียนที่ต้องลงแข่งขันกีฬาหรือที่กำลังศึกษาศิลปกรรมชั้นสูงสามารถประสมประสานวิชาการเข้ากับการฝึกซ้อมก็เป็นหลักสูตรที่โดดเด่นของสถาบัน Vernon School District #22 ด้วย

วิชาเลือก

 • วิชาผลิตสื่อโทรทัศน์เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ผลิตสื่อ่โทรทัศน์เกี่ยวกับความคืบหน้าของเหตุการณ์ต่างๆ ในโรงเรียนสัปดาห์ละสองครั้ง นอกจากนี้โรงเรียนยังเปิดสอนรายวิชาที่เกี่ยวกับการใช้สื่อและแอนิเมชัน (ใช้คอมพิวเตอร์)

 • โปรแกรมเกี่ยวกับเสื้อผ้าและแฟชั่นเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้าเอง

 • โปรแกรมศิลปกรรมของโรงเรียนมีความแข็งแกร่ง มีรายวิชา เช่น วาดลายเส้น ระบายภาพ ถ่ายรูป และซิลค์สกรีน

 • โปรแกรมทางวิชาชีพมีรายวิชาให้เลือกหลากหลายเช่น ช่างไม้ งานประดิษฐ์จากไม้ และยานยนต์

 • รายวิชาที่เป็นกิจกรรมกลางแจ้งทำให้นักเรียนสามารถใช้ที่ตั้งของเวอร์นอนซึ่งมีลักษณะเป็นภูเขาสำหรับกิจกรรมต่างๆ เช่น การเดินป่าเดินเขา การเดินท่องเที่ยวด้วยรองเท้าลุยหิมะ การออกแคมป์ และกิจกรรมกลางแจ้งอื่นๆ

 • ห้องปฏิบัติการสำหรับงานเครื่องยนต์ งานไม้ และงานโลหะ

การกีฬา

 • เปิดสอนรายวิชาเศรษฐศาสตร์ระดับเอพี ซึ่งเรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้งในช่วงเย็น เป็นเวลา 1 ปีการศึกษา โปรแกรมนี้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาแง่มุมต่างๆ ในโลกแห่งความเป็นจริง นักเรียนจะต้องแข่งขันทำธุรกิจกับนักเรียนต่างชาติเป็นประจำเพื่อที่จะได้ประสบการณ์และความรู้กว้างขึ้นในด้านนั้นๆ

 • โรงเรียนมีการจัดงาน CHIMO Days ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่มีการแข่งขันระหว่างครูกับนักเรียน เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีและสร้างความเป็นสถาบันเดียวกัน

 • Effective Behaviour Committee เป็นคณะทำงานที่มีผลงานดีเยี่ยมในการให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการรังแกหรือขู่เข็ญคุกคามแก่เพื่อนนักเรียนด้วยกัน และเป็นที่ชื่นชมไปทั่วทั้งเขต

bottom of page