top of page

Le Cordon Bleu - Australia [Adelaide, Sydney,Melbourne, Brisbane]

Le Cordon Bleu AUS LOGO.png
195330411_10159953657014410_8784008243014377492_n.png

Le Cordon Bleu สถาบันการศึกษาด้านอาหาร ถ่ายทอดวัฒนธรรมของศาตร์และศิลป์ของการทำอาหารทั้งคาวหวานมายาวนานกว่า 120 ปี ปัจจุบันยังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เพื่อให้เป็นสถาบันการศึกษาด้านอาหาร การโรงแรมและการบริหารที่ดีที่สุดของโลกหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบัน Le Cordon Bleu มีให้คุณเลือกถึง 3 เมืองในประเทศออสเตรเลีย คือ Adelaide, Sydney และ Melbourne ที่ให้คุณเลือกเรียนในสาขาและเมืองที่ชื่นชอบได้ตามใจ

เรียนรู้จากบุคลากรระดับโลก : สถาบัน Le Cordon Bleu จัดสรรเชฟผู้มีประสบการณ์การทำงานครัวชั้นนำและภัตตาคารระดับ 5 ดาวมิเชอลินกว่า 80 คน จากทั่วโลก มาสอนและพร้อมถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ต่างๆ แก่นักเรียนทุกคน

Le Cordon Bleu [Adelaide]

Le Cordon Bleu ที่ Adelaide นับเป็นก้าวแรกของความสำเร็จในเส้นทางของสายอาชีพต่างๆ ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท และด้วยรางวัลทั้งหมดที่ได้รับมานั้น เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงคุณภาพที่สมบูรณ์แบบของวิชาการและหลักสูตรการปฏิบัติที่ดีมากพอให้บัณฑิตที่จบไปนั้น สามารถนำวิชาความรู้ไปประกอบอาชีพสู่ความสำเร็จ

 

Le Cordon Bleu [Sydney]

Le Cordon Bleu ที่ Sydney การเรียนการสอนนั้นเน้นหนักและมีชื่อเสียงในเรื่องของอาหารและไวน์ชั้นเยี่ยม โดยหลักสูตรการเรียนก็มีให้เลือกในระดับ Certificate และ Diploma พร้อมคัดสรรความรู้เกี่ยวกับการทำและการรับประทานอาหารที่นับเป็นศิลปะชั้นสูงของฝรั่งเศส ที่นับว่าเป็นหลักสูตรที่ดีที่สุดและครบครันที่สุดในระดับโลก

Le Cordon Bleu [Melbourne]

Melbourne นับเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางของศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนออสเตรเลีย ไม่เว้นแม้แต่การกินอาหารเลิศรสที่คงไว้ซึ่งศิลปะ ดังนั้น Le Cordon Bleu จึงพัฒนาหลักสูตรที่พัฒนาการทำอาหารและสาขาอาชีพการทำอาหารให้ได้ดีที่สุด

Le Cordon Bleu ที่ Melbourne ร่วมทุนกับมหาวิทยาลัยวิคตอเรีย (Victoria University) เปิดสอนหลักสูตรการบริการและการโรงแรม และการท่องเที่ยว ที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลของประเทศออสเตรเลีย นักเรียนจะได้เรียนรู้ทักษะด้านการทำอาหาร และได้รับประสบการณ์การทำงานทางด้านการจัดการการครัวมากกว่า 500 ชั่วโมง ณ สถานที่ฝึกงาน

Le Cordon Bleu [Brisbane]

Le Cordon Bleu Brisbane ตั้งอยู่บนแม่น้ำที่สวยงามที่ South Bank ล้อมรอบด้วยร้านกาแฟและร้านอาหารยอดนิยม หอศิลป์ สวนสาธารณะที่สวยงาม และง่ายต่อการเข้าถึงชายหาดที่สวยงามของเมือง

โปรแกรมทั้งหมดได้รับการออกแบบด้วยข้อมูลจากภาคอุตสาหกรรมและมีการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างการฝึกอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การเรียนรู้จากการทำงานเป็นส่วนสำคัญของทุกโปรแกรมที่เปิดโอกาสให้คุณนำไปใช้และปรับบริบทการศึกษาในมหาวิทยาลัยของคุณ และเพื่อสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมของคุณ

Le Cordon Bleu Paris video | Le Cordon Bleu Paris
06:52

Le Cordon Bleu Paris video | Le Cordon Bleu Paris

Nb: Excessive drinking is dangerous for health; alcoholic beverages should be consumed with moderation. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Consommez avec modération. ENGLISH VERSION - Le Cordon Bleu Paris provides an exceptional learning environment in the heart of the city, overlooking the Seine. It offers all that is needed in terms of comfort and innovation in order to learn the professions of the future in the gastronomy, hospitality, tourism and wine sectors. Founded here in Paris in 1895, Le Cordon Bleu, the leading Global Network of Culinary Arts and Hospitality management Institutes, is renowned globally. Every year, more than 35 Le Cordon Bleu institutes train 20 000 students of over 100 different nationalities. These Institutes provide training programmes in the fields of gastronomy, wine, hospitality and tourism, from initiation to MBA. Studying in a Le Cordon Bleu institute enables connections to be made on every continent. Chef Eric Briffard : "I believe that the most important thing to transmit to a student is a love of the gourmet world, the importance of constantly seeking the best ingredients… Ingredients are fundamental in cuisine. It is impossible to produce good cuisine without good ingredients! ‘ Le Cordon Bleu Chefs have worked in some of the most prestigious restaurants in the world, many of them are Michelin-starred and One of the Best Craftsmen in France Le Cordon Bleu academic team also includes University Professors, international experts and renowned specialists from the tourism and hotel industry. Chef Boudot : "Le Cordon Bleu institute is a breeding ground for Chefs who, in my opinion, have an exemplary career path. We have all worked in prestigious establishments and I believe that this is what the students are looking for. When I have a novice in front of me, my priority is to pass on my passion and this is why I love teaching. Teaching is a profession which also enables us to grow, if we want to get something back, we need to know how to give…" Sylvy Morineau : "We welcome students who have definite ideas about their future and career project. The fact that the student has a project in mind enables us to help them build their plan for the future. We give them all the necessary tools, and a whole range of expertise…" Among them a number of internships and meetings with professionals enable to enhance the principles learned in class and in a professional setting. FRENCH VERSION - Au cœur de Paris, sur les bords de Seine, Le Cordon Bleu propose dans un environnement exceptionnel, tout le confort et l’innovation nécessaires à l’apprentissage des métiers de demain, dans les secteurs de la gastronomie, de l’hôtellerie, du tourisme et du vin. Fondé en 1895, ici à Paris, Le Cordon Bleu, premier réseau mondial d’instituts d’Arts Culinaires et de Management Hôtelier est reconnu dans le monde entier Chaque année, plus de 35 instituts Le Cordon Bleu forment 20 000 étudiants de plus de 100 nationalités différentes. Ces instituts proposent des formations dans les domaines de la gastronomie, du vin, de l’hôtellerie et du tourisme, de l’initiation au MBA. Étudier dans un institut Le Cordon Bleu permet de tisser des liens sur tous les continents. Chef Eric Briffard: 'Ce qu’il me semble important de transmettre à l’élève avant tout, c’est cet amour de la gourmandise, de la recherche constante du beau produit… Les produits c’est fondamental en cuisine. Il n’y a pas de bonne cuisine sans bons produits ! ' Les Chefs Le Cordon Bleu ont travaillé dans les meilleurs restaurants du monde, certains ont même obtenu de prestigieuses distinctions telles que le titre de Meilleur Ouvrier de France. Les équipes enseignantes du Cordon Bleu sont également composées de professeurs universitaires, d’experts internationaux et de spécialistes reconnus des domaines du tourisme et de l’hôtellerie. Et parmi eux de nombreux stages et rencontres avec des professionnels qui permettent de mettre en valeur les principes acquis en cours. Chef Boudot: 'L’institut Le Cordon Bleu est un vivier de Chefs qui ont un parcours, je dirais, exemplaire. Nous sommes tous issus de grandes maisons et je pense (que) c’est ce que viennent rechercher les étudiants. Quand j’ai quelqu’un, donc, de novice en face moi, ma priorité ça va être de lui transmettre ma passion, c’est pour ça que j’aime l’enseignement. C’est un métier où on s’épanouit en transmettant, donc si on veut recevoir, il faut savoir donner…' Sylvy Morineau: 'Nous accueillons des étudiants qui se projettent dans l’avenir qui ont tous un projet professionnel. Le projet pour l’étudiant nous permet nous de construire avec lui son avenir. Nous lui apportons tous les outils nécessaires, tout un ensemble de savoir-faire…'
A Taste of Le Cordon Bleu - Adelaide
00:36
bottom of page